ALUMN MARIUSZ ŚWIERCZYŃSKI

Witamy w naszej wspólnocie kleryka VI roku Mariusza Świerczyńskiego. Będzie on odbywał półroczną praktykę, posługując  w niedzielę w naszej parafii. Życzymy mu wielu łask na drodze ku kapłaństwu.

Duszpasterze parafii:

Ks. Proboszcz Jan Kowalski                                                  Ks. Mariusz Kotłowski

Ks. Adam Hrubiszewski                                                         Ks. Krystian  Wilczyński