Czyszczenie Czyśćca

Warunki uzyskania odpustu zupełnego:
-Pobożne (czyli modlitewne) nawiedzenie cmentarza.
– Wzbudzić intencję jego otrzymania.
– Być w stanie łaski uświęcającej.
– Wyzbyć się przywiązania do jakiegokolwiek grzechu.
– Przyjąć w tym dniu Komunię Świętą.
– Odnowić naszą jedność ze wspólnotą Kościoła poprzez odmówienie: “Ojcze nasz”, “Wierzę w Boga” oraz modlitwy w intencjach bliskich Ojcu Świętemu.