JUBILEUSZ SIOSTRY MAKSYMILIANY KONKOL

W poniedziałek, na wieczornej Eucharystii o 18.30, dziękować będziemy Bogu za dar 25 lat życia zakonnego naszej Parafianki – siostry Maksymiliany Konkol ze Zgromadzenia Sióstr Nazaretanek. Serdecznie zapraszamy do tej modlitwy za Naszą Siostrę w dniu Jej Jubileuszu.

Działalność apostolska sióstr nazaretanek wpisana jest w sam cel powołania Zgromadzenia, określony przez Założycielkę, Błogosławioną Marię Franciszkę Siedliską, w Konstytucjach  z 1887 roku:
„Celem, dla którego istnieje to Zgromadzenie, jest współdziałanie z Chrystusem i Jego Kościołem, by Królestwo Miłości Boskiej, które Ten Syn Boży z nieba na ziemię przyniósł i które najprzód w Świętej Rodzinie z Nazaretu cudownie rozkwitło – wśród siebie i wśród innych, szczególniej zaś w rodzinach chrześcijańskich zaszczepiać i szerzyć”.