KATECHEZY DLA DOROSŁYCH NA ROK WIARY

11 października 2012 r., w pięćdziesiątą rocznicę otwarcia Soboru Watykańskiego II, rozpocznie się Rok Wiary. Mówi o tym List apostolski w formie motu proprio „Porta fidei” Ojciec Święty podkreśla, że II Sobór Watykański należy ukazywać „jako wielką łaskę, która stała się dobrodziejstwem dla Kościoła w XX wieku”. Wskazuje ponadto, że do najważniejszych owoców Soboru należy Katechizm Kościoła Katolickiego, stanowiący narzędzie wspierania w wierze.  Jako duszpasterze naszej wspólnoty chcemy pogłębić świadomość wartości KATECHIZMU KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO, dlatego też zapraszamy na udział w katechezach dla dorosłych prowadzonych przez ks. dr Jacka Nawrota, opiekuna Diecezjalnego Domu Formacyjnego w Orlinkach, oraz kapelana Domu Samotnej Matki w Matemblewie. Katechezy będą prowadzone w pierwsze wtorki miesiąca po wieczornej Mszy św.. Oto tematy pierwszych katechez

2 październik – wtorek„Capax Dei” czyli człowiek jako poszukiwacz Boga /KKK nr 27-49/

6 listopad – wtorek „Revelatio Dei” czyli jak Bóg objawia siebie człowiekowi /KKK nr 50-73/

4 grudzień – wtorek „Sacra Scriptura” czyli Bóg ukryty w Piśmie świętym /KKK nr101-141/

ks. dr Jacek Nawrot, opiekun Diecezjalnego Domu Formacyjnego w Orlinkach, oraz kapelan Domu Samotnej Matki w Matemblewie

http://www.kaplani.com.pl/mysli/wspolpraca.html