KS. NEOPREZBITER MARIUSZ KOTŁOWSKI

Witamy w naszej parafii nowo wyświęconego Księdza Mariusza Kotłowskiego, który dekretem Metropolity Gdańskiego został posłany do posługi w naszej parafii od 1 lipca 2012 r. Życzymy obfitości łask i błogosławieństwa.