List Proboszcza do Parafian

Kochani Parafianie u św. Antoniego w Redzie!

 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

            Z woli Ojca świętego Franciszka rozpoczął się Święty Rok Miłosierdzia. Warto ten temat na nowo podjąć, przemyśleć, a przede wszystkim przemodlić, by kształtować w sobie postawę „wyobraźni miłosierdzia” – jak mawiał do nas św. Jan Paweł II w Krakowie Łagiewnikach.

        Ogłaszając Jubileusz Miłosierdzia Ojciec Święty Franciszek wzywa ludzi wierzących do utkwienia wzroku w miłosierdziu Bożym, „byśmy sami stali się skutecznym znakiem działania Ojca”. Papież pragnie „aby chrześcijanie przemyśleli  podczas Jubileuszu uczynki miłosierdzia względem ciała i względem ducha. Będzie to sposobem na obudzenie naszego sumienia, często uśpionego w obliczu dramatu ubóstwa, a także umożliwi nam coraz głębsze wejście w serce Ewangelii”.

Kochani Parafianie!

            Rok Pański 2016 będzie bardzo bogaty w wydarzenia religijne na płaszczyźnie kościoła powszechnego i naszego kościoła parafialnego. W Świętym Roku Miłosierdzia obchodzić będziemy 1050 lat chrztu Polski. Na nowo mamy przypomnieć sobie wagę i znaczenie chrztu świętego, jako wielkiego Bożego daru, i dla Ojczyzny ,i dla każdego z nas.

            W lipcu 2016 roku, jak już o tym wspominaliśmy, Światowe Dni Młodzieży z papieżem Franciszkiem pod hasłem  Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią (Mt 5, 7). 20 lipca 2016 roku grupa włoskiej młodzieży przybędzie do naszej parafii w Redzie. Prosimy o staropolską gościnność i noclegi. Niech młodzież ta dozna i z naszej strony „czułości miłosierdzia”.

 

A co wydarzy się w naszej parafii w tym roku? 

             Minie 15 lat od czasu pierwszej mszy św. sprawowanej tutaj na placu kościelnym (1 lipca 2001 r.). Wtedy powstała nasza parafia św. Antoniego Padewskiego w Redzie. W tym roku będziemy więc dziękować za naszą parafialną wspólnotę, za naszą piękną świątynię, którą wspólnie stworzyliśmy i wybudowaliśmy.

         To dziękczynienie rozpocznie się od Misji świętych, które zaplanowaliśmy na niedzielę 5 czerwca 2016 roku i następny tydzień. Po dziesięciu latach od pierwszych misji świętych ma to być na nowo dla nas wszystkich czas wielkiej łaski i miłosierdzia. Tegoroczne misje święte mają nas poprowadzić i przygotować na uroczystość poświęcenia parafialnego kościoła (dawniej mówiliśmy konsekracji). Dzisiaj to poświęcenie czyli dedykacja kościoła jest wydarzeniem niezwykłym i historycznym dla każdej parafii. Dlatego zwracamy się do wszystkich drogich nam Parafian i ludzi dobrej woli o zaangażowanie się w tę uroczystość, o przygotowanie duchowe. Prosimy już dzisiaj o modlitwę w tej intencji.

            Na krótko przed kolędową wizytą duszpasterską w domach naszych Parafian – chcielibyśmy poprzez naszych oddanych kolektorów, przekazać kilka myśli i pytań, które nie tylko mają rzucić światło na mocną i słabą stronę naszej wspólnoty parafialnej, ale i też niech pozwolą dostrzec szanse i wyzwania, jakie stawia nam nasze środowisko.

        Jedną z najlepszych metod budowania mostów między ludźmi jest zainteresowanie się tym, co myślą o Kościele, zwłaszcza tym najbliższym, bo parafialnym, tym, czym żyją oraz ich doświadczeniami. Nasze osobiste przemyślenia mają pomóc także misjonarzom, którzy poprowadzą w czerwcu misje święte w naszej parafii. Oto treść pytań skierowanych do Parafian:

  1. Jakie są, według Ciebie, najpilniejsze potrzeby ludzi żyjących w Twoim środowisku?
  2. Czy chodzisz do kościoła?
  3. Co jest, według Ciebie, przyczyną tego, że wielu ludzi z Twojego środowiska nie przychodzi do kościoła?
  4. Czy możesz opisać kościół Twoich marzeń, do jakiego chętnie byś chodził?
  5. Jakich rad mógłbyś udzielić misjonarzom, którzy przybędą do nas, by pomóc nam zbliżyć się do Boga?
  6. Jak widziałbyś misje święte w naszej parafii? (czas, organizacja, tematyka)

Wszystkich, którym leży na sercu to, by Pan Jezus i jego Kościół został bardziej poznany i jeszcze bardziej pokochany zachęcamy do współpracy. Przemyślmy, przekażmy pisemnie (podpisane  lub anonimowo) księdzu na kolędzie lub prześlijmy na adres parafii: redaan@diecezja.gda.pl

Do zobaczenia w Waszym domu w czasie kolędy.

Wasi duszpasterze: ks. proboszcz Jan Kowalski  oraz wikariusze: ks. Artur Miroński i ks. Mateusz Lewicki i diakon Tomasz Włodarczyk