Ogłoszenia duszpasterskie

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Niedziela Chrztu Pańskiego
13 stycznia 2019 r.

1. Dzisiaj Niedziela Chrztu Pana Jezusa niech będzie okazją do przypomnienia
niektórych choćby spraw związanych z sakramentem chrztu świętego:

– w naszej parafii tego sakramentu uroczyście udzielamy w każdą drugą niedzielę
miesiąca podczas sumy parafialnej o godz. 12.00 oraz w I święto Wielkanocy, a
także jeśli będą chętni w Wigilię Paschalną (w Wielką Sobotę)

– zamiar ochrzczenia swojego dziecka rodzice zgłaszają w kancelarii
parafialnej przynajmniej dwa tygodnie przed planowanym terminem,
przynosząc ze sobą akt urodzenia dziecka i zaświadczenie z parafii rodziców
chrzestnych o tym, że taką funkcję mogą pełnić;

– ważną i jednocześnie odpowiedzialną przed Bogiem sprawą jest wybór
rodziców chrzestnych. Prawo kanoniczne (kościelne) mówi wyraźnie, że
rodzice chrzestni mają być praktykującymi katolikami, przystępującymi
do sakramentów świętych i odznaczającymi się gorliwością w życiu
religijnym. Chrzestni są świadkami wiary. Muszą więc sami ją mieć i nią
żyć. Pomyślmy czasami nad tym: gdy mamy wybrać rodziców chrzestnych i
gdy na chrzestnych zostaniemy poproszeni.

– rodzicami chrzestnymi nie mogą być ci, którzy żyją w związku niesakramentalnym; w konkubinacie lub jako narzeczeni wspólnie zamieszkując i żyjąc jak małżonkowie,
bo trwając świadomie i dobrowolnie w ciężkim grzechu przeciw VI Bożemu
przykazaniu nie mogą otrzymać sakramentalnego rozgrzeszenia.

2. W naszej parafii trwa KOLĘDA 2019!

Trwają odwiedziny duszpasterskie – kolęda. Pamiętajmy, że chrześcijanin przyjmujący kolędującego kapłana daje świadectwo swojej przynależności do Kościoła. Przeżywajmy te odwiedziny kolędowe w duchu Bożonarodzeniowej radości, w duchu modlitwy i serdecznej rozmowy z duszpasterzem. A pozostawione kolędowe błogosławieństwo niech chroni nasze domy, rodziny i umacnia nas na drodze chrześcijańskiego życia.
Plan kolęd wywieszony jest w gablocie ogłoszeń przed kościołem i na stronie internetowej parafii. Wodę poświęconą możemy zabierać z naczynia, które znajduje się z tyłu w naszej kaplicy, która otwarta jest od 7.00 do 16.00.
Dzieci i młodzież ucząca się, na kolędę przygotowuje zeszyt od religii.
Dziękujemy za wspólną modlitwę, dobroć i każdą ofiarę złożoną na prace związane z budową kawiarenki parafialnej.

Z racji kolędy msze św. od poniedziałku do piątku po południu o godz. 15.30,  w sobotę msza św, niedzielna o 18.30.

3. W środę rano o 7.30 i o godz. 15.00 Nowenna do MBNP.

4. Kaplica Miłosierdzia Bożego otwarta jest w styczniu codziennie od 6.30 do 16.00. Przychodźmy na osobistą modlitwę i adorację Najświętszego Sakramentu.

5. Zachęcamy do nabycia „Gościa niedzielnego” i naszego parafialnego tygodnika „Antoni”.