PARAFIALNY ZESPÓŁ CARITAS

We wtorek o 20.00 spotkanie dla chętnych, którzy chcieliby założyć, działać i wspomagać nasz parafialny Caritas. Do zadań PZC należy mobilizacja całej wspólnoty parafialnej do posługi charytatywnej, rozpoznawanie potrzeb na terenie parafii oraz organizowanie pomocy w obrębie parafii. Zapraszamy młodzież i dorosłych!!! Szczegóły u ks. Adama.

W ramach działającego w naszej parafii programu PEAD – Europejski Program Pomocy Najbardziej Potrzebującym udzielamy systematycznej żywnościowej pomocy   blisko 30  potrzebującym rodzinom. W sobotę wydaliśmy kolejną część żywności.