PREZENTACJA KALENDARZA 2012

imageOd prawie miesiąca czas odmierzany jest niejako od początku, aby to  ułatwić  nasza parafia opublikowała kalendarz. Przedstawiamy więc prezentację multimedialną kalendarza parafialnego na rok 2012. Kliknij w link  kalendarz 2012.

Kalendarz 2012

krzyż2

Od kilkunastu już dni czas odmierzany jest niejako od początku. Warto więc zatrzymać się przez moment, by pomyśleć, od jakiego wydarzenia zaczęto liczyć lata. Tym punktem zwrotnym, który zapoczątkował nową erę w dziejach ludzkości, było wydarzenie historyczne przyjścia na świat Jezusa Chrystusa. Odtąd wszystko, co miało miejsce przed narodzeniem Chrystusa, zaczęto oznaczać: przed Chr., a po narodzeniu Chrystusa: po Chr. Te oznaczenia występowały jeszcze do lat pięćdziesiątych XX wieku. Wprowadzone później: p.n.e. (przed naszą erą) i n.e. (naszej ery) nie oddają już istoty rzeczy, bo co to znaczy – naszej ery? jakiej i czyjej? Dziś chyba tylko starsi wiedzą, że dwie litery A. D. – łac. ANNO DOMINI – to znaczy ROKU PAŃSKIEGO. Można je spotkać na zabytkach, rzadziej na drzwiach naszych mieszkań oznaczonych poświęconą kredą w święto Objawienia Pańskiego. A oto życzenia z Księgi Liczb na Anno Domini 2012: "Niech cię Pan błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą, niech cię darzy swą łaską. Niech zwróci ku tobie oblicze swoje i niech cię obdarzy pokojem". K. K.