Sianko na stół wigilijny

Wigilii towarzyszy wiele zwyczajów i symboli, bez których trudno wyobrazić sobie święta Bożego Narodzenia. Zgodnie z tradycją, na stole wigilijnym powinno znaleźć się dwanaście dań, a każdy z uczestników wieczerzy powinien skosztować każdego z nich, by zapewnić sobie pomyślność w nadchodzącym roku. Na stole pozostawia się również dodatkowe nakrycie dla zbłąkanego wędrowca. Zanim goście skosztują przygotowanych potraw, wszyscy składają sobie życzenia, przełamując się opłatkiem, symbolizującym miłość i przebaczenie. Pod obrus także zazwyczaj wkłada się odrobinę siana – nawiązując do żłóbka, miejsca narodzin Chrystusa.

Liturgiczna Służba Ołtarza, aby umożliwić parafianom wypełnienie tej tradycji, będzie w niedziele, 10 i 17 grudnia, rozprowadzała po każdej Mszy św. odrobinę siana. Dochód ze sprzedaży będzie przeznaczony na dofinansowanie wakacyjnych wyjazdów.

Bóg zapłać