Sukces naukowy!

Ks. Krystian, 16 października 2015 na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zdał z wynikiem wyróżniającym egzamin doktorski i tym samym został utytułowany doktorem teologii  dogmatycznej (Patrologia).

Gratulujemy ks. dr Krystianowi Wilczyńskiemu i życzymy kolejnych sukcesów naukowych i duszpasterskich!

Kapłani i Parafianie

>>Zdjęcia