Światowe Dni Młodzieży

WSTĘP
Witajcie!
Światowe Dni Młodzieży, które odbędą się w Krakowie w 2016 r., to wydarzenie wyjątkowe gromadzące setki tysięcy młodych ludzi z całego świata. Cykl spotkań młodych z całego świata pod hasłem ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY które zainicjował św. Jan Paweł II, to nie tylko wyjątkowe wydarzenie dla miasta – organizatora w tym wypadku dla Krakowa, lecz także dla całego kraju, które organizuje to przedsięwzięcie a w sposób szczególny także dla naszej ukochanej Redy.
Światowe Dni Młodzieży od samego początku przewidują przed ogólnym spotkaniem z papieżem, tydzień przygotowań w diecezjach całego kraju – gospodarza, każda diecezja w dniach 20-25 lipca 2016 r., przyjmie kilkanaście tysięcy pielgrzymów, aby razem z młodymi z całego świata przeżywać wspólnie wiarę, oraz wymieniać się doświadczeniami, poznawać kulturę i zwyczaje poszczególnych miejsc.
Nasze miasto a w sposób szczególny nasza parafia została wyróżniona i razem z kilkunastoma innymi zaproszona do tego aby objąć modlitwą i troską te wydarzania, oraz przyjąć kilkuset pielgrzymów i razem z nimi przeżywać to wielkie święto młodych. Jest to przedsięwzięcie ogromne i bardzo ubogacające.

Ks. Artur Miroński – koordynator parafialny ŚDM wraz z wolontariuszami ŚDM w Redzie.

Posłuchaj hymnu ŚDM 2016

Zapoznaj się z logiem ŚDM

 

ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY – FAQ
Czym są ŚDM?
Światowe Dni Młodzieży to międzynarodowe spotkania młodych całego świata, którzy razem ze swoimi katechetami,duszpasterzami, biskupami i papieżem gromadzą się w jednym miejscu, by wyznać wiarę w Jezusa Chrystusa.
Kto jest ich autorem?
Pomysłodawcą i pierwszym gospodarzem tych Dni był błogosławiony Jan Paweł II, który zgromadził młodych w Rzymie (1984, 1985, 2000), Buenos Aires (1987), Santiago de Compostela (1989), Częstochowie (1991), Denver (1993), Manili (1995), Paryżu (1997) i Toronto (2002).
ŚDM – Papież i Młodzi. Razem.
Po śmierci Jana Pawła II kontynuatorem pięknego dialogu Kościoła z młodymi i wielkim orędownikiem Światowych Dni Młodzieży stał się emerytowany papież Benedykt XVI, który przewodniczył kolejno spotkaniom w Kolonii (2005), Sydney (2008) i Madrycie (2011). Dzięki posłudze Benedykta XVI Chrystus był ciągle głoszony i adorowany przez młodych całego świata, a Kościół mógł dostrzegać swoje młode i radosne oblicze tak bardzo potrzebne współczesnemu światu.
W lipcu 2013 r. (Rio de Janeiro) z młodzieżą spotkał się papież Franciszek. On także ogłosił, że następne spotkanie młodych odbędzie się w 2016 roku w Krakowie, w Polsce.
Trochę historii – spotkania „na próbę”
Dwa pierwsze spotkania (1984, 1985) zorganizowane z okazji Nadzwyczajnego Jubileuszu Odkupienia (1983-1984) i Międzynarodowego Roku Młodzieży (1985) nie były jeszcze Światowymi Dniami Młodzieży. To jednak one dały papieżowi impuls do podjęcia tej błogosławionej inicjatywy, która trwa do dnia dzisiejszego.
Ustanowienie ŚDM
Jako datę ustanowienia Światowych Dni Młodzieży przyjmuje się dzień 20 grudnia 1985 r., kiedy to Jan Paweł II na spotkaniu opłatkowym, wobec Kardynałów i Pracowników Kurii Rzymskiej, wyraził pragnienie, by Światowe Dni Młodzieży odbywały się co roku w Niedzielę Palmową jako spotkanie diecezjalne, a co dwa lub trzy lata w wyznaczonym przez niego miejscu jako spotkanie międzynarodowe.
Wspólnota, formacja i radość wiary
Celem organizowanych Dni jest przeżycie wielkiej wspólnoty Kościoła Powszechnego, słuchanie słowa Bożego, sprawowanie sakramentów Pokuty i Eucharystii oraz radosne głoszenie Jezusa Chrystusa jako Pana i Zbawiciela.
Znaki ŚDM: Krzyż i Ikona
Spotkaniom towarzyszą dwa szczególne znaki podarowane przez Jana Pawła II, którymi są Krzyż Światowych Dni Młodzieży oraz Ikona Matki Bożej Salus Populi Romani. Znaki te nie tylko są z młodymi podczas ŚDM, ale non-stop krążą po świecie, gromadząc na modlitwie i adoracji setki, a nawet tysiące młodych każdego dnia.
W Niedzielę Palmową, 13 kwietnia, znaki te Ojciec Święty przekaże w Rzymie polskiej młodzieży i rozpocznie się peregrynacja Krzyża ŚDM i Ikony MB po polskich diecezjach oraz kilkunastu krajach Europy Wschodniej.
ŚDM – spotkania na temat
Każdy ŚDM wymaga dobrego przygotowania pod względem treści, nad którą pochylą się młodzi gromadząc się na kilka dni w grupach językowych. Tematykę corocznych spotkań określa sam Ojciec Święty, kierując do młodych przesłanie zwane ORĘDZIEM. W czasie ŚDM treści te są pogłebiane podczas trzydniowych spotkań zwanych triduum katechetycznym.
Ile czasu trwają ŚDM
ŚDM są spotkaniem wielodniowym. Obecnie mają one dwie zasadnicze części: pierwsza to „Dni w Diecezjach”, kiedy młodzież przebywa na terenie całego kraju, który jest gospodarzem spotkania; druga to „Wydarzenia Centralne”, czyli tygodniowy pobyt młodzieży w głównym mieście organizacyjnym.
Jaki jest cel „Dni w Diecezjach”?
Struktura „Dni w Diecezjach” zależy od charakterystyki i stylu goszczącej diecezji; jest to czas na wzajemne poznanie, integrację, poznanie kultury i topografii danego regionu. Na tym etapie nie brakuje wycieczek turystycznych, wspólnych zabaw, a także zaangażowania społecznego w różne dzieła i projekty przygotowane przez organizatorów.
Jak wygląda struktura całego tygodnia ŚDM?
Po zakończeniu „Dni w Diecezjach”, wszyscy udają się do diecezji, którą Ojciec Święty wyznaczył jako miejsce przeżywania wydarzeń centralnych. Młodzież gromadzi się tam na okres całego tygodnia. W poniedziałek przyjeżdża w dane miejsce, we wtorek uczestniczy w ceremonii otwarcia, w środę, czwartek i piątek bierze udział w katechezach i festiwalu młodych, w sobotę pielgrzymuje na miejsce czuwania i uczestniczy w wieczornym spotkaniu z Papieżem, a w niedzielę bierze udział w uroczystej Mszy św. kończącej dany ŚDM. Wydarzeniom centralnym towarzyszą specjalne strefy spotkań, zwane Strefą Pojednania oraz Expo-vocation.
Ważne dopowiedzenie
Udział w ŚDM trwa około dwóch tygodni, ale należy pamiętać, że spotkanie wymaga długiego okresu przygotowań duchowych i organizacyjnych, dlatego prawdziwy czas trwania ŚDM rozpoczyna się wraz z podjętą decyzją o uczestnictwie, a kończy z wypełnieniem misji wypływającej z treści danego spotkania.
Ile osób uczestniczy w ŚDM?
Z reguły są to spotkania bardzo liczne. Średnio, przez cały tydzień, bierze w nich udział kilkaset tysięcy młodzieży. Im bliżej jednak sobotniego czuwania z papieżem tym bardziej liczba ta pokonuje granicę miliona uczestników. Największe dotychczasowe spotkania odbyły się w Manili na Filipinach (1995 r.), gdzie wzięło udział ponad 4 miliony młodych oraz w Rio de Janeiro w Brazylii (2013 r.), gdzie na Copacabanie zgromadziło się ponad 3 miliony osób. Ze spotkań odbywających się w Europie najliczniejsze było w Rzymie w roku 2000, kiedy na Tor Vergata razem z Janem Pawłem II modliło się 2 miliony 180 tysięcy młodych.
Młodzi i ci, którzy im towarzyszą
Warto wiedzieć, że zawsze razem z młodzieżą w spotkaniach bierze udział bardzo wielu biskupów, duszpasterzy, braci i sióstr zakonnych, osób konsekrowanych, kleryków, nowicjuszy, a od pewnego czasu także świeckich młodych nauczycieli i profesorów akademickich. Na ostatnim ŚDM w Europie (Madryt 2011) było 800 biskupów, 14 tysięcy prezbiterów i kilka tysięcy osób zakonnych.
Najbliższe ŚDM
XXX Światowy Dzień Młodzieży, 2015, w wymiarze diecezjalnym
“Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą” (Mt 5,8)
XXXI Światowy Dzień Młodzieży, 2016, w wymiarze diecezjalnym i międzynarodowym w Krakowie
“Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią” (Mt 5,7)
Zapraszamy – nie bądź samotny!
Doświadczenie wspólnoty to jedno z najpiękniejszych owoców uczestnictwa w Światowym Dniu Młodzieży! Nie czekaj więc na inne zaproszenie. Skoro znalazłeś tę stronę czuj się już zaproszony i dołącz do wielu młodych, którzy w swoich parafiach przygotowują się do spotkania w Krakowie.