Wielki Czwartek 2016

Dzień w którym wspominaliśmy ustanowienie przez Chrystusa sakramentów Eucharystii i Kapłaństwa. Pod przewodnictwem ks. Bp. Wiesława Szlachetki modliliśmy się w sposób szczególny za kapłanów posługujących w naszej parafii. Pod koniec liturgii Najświętszy Sakrament został przeniesiony do kaplicy adoracji – tzw. „Ciemnicy”.

>>>Zdjęcia<<<