Rekolekcje Wielki Post 2023 – nauki

 

Jak co roku w środę popielcową rozpoczęliśmy w naszej parafii rekolekcje wielkopostne. W roku nauki wygłosił ks. dr Adam Kałduński, pracujący jako kanclerz kurii diecezji pelplińskiej. Tematem przewodnim tegorocznych rekolekcji były cnoty kardynalne: roztropność, umiarkowanie, męstwo i sprawiedliwość. Poniżej zamieszczamy nagrania nauk dla wszystkich pragnących przypomnieć wygłoszone treści.