ANIOŁ PAŃSKI BENEDYKT XVI

image„Serdecznie pozdrawiam wszystkich Polaków. «Jeśli zechcesz możesz mnie oczyścić»…, «Chcę, bądź oczyszczony» Mk 1, 40-41) – oto dialog Chrystusa z trędowatym z dzisiejszej Ewangelii. Jest on obrazem czułości, z jaką Bóg pochyla się nad człowiekiem, tak często bezradnym wobec cierpienia, bólu, agresji zła. Tylko On może wyzwolić nas z trądu grzechów i zagubienia w życiu. Zawsze ufajmy w Jego moc i miłosierdzie. On jest Zbawicielem świata. Z serca wam wszystkim błogosławię”.Benedykt XVI Anioł Pański

Scena uzdrowienia trędowatego z ewangelii dzisiejszej niedzieli, była przedmiotem papieskiego rozważania na Anioł Pański. Benedykt XVI zwrócił uwagę, że Jezus staje tym razem wobec choroby, która wykluczała dotkniętego nią człowieka ze społeczeństwa, a orzeczenie co do zaciągniętej nieczystości bądź wyleczenia zastrzeżone było dla kapłanów. Chrystus uzdrawia trędowatego dotykając go, a więc przekraczając zakaz prawny, i mówiąc: „Chcę, bądź oczyszczony”.
„W tym geście i słowach Chrystusa zawiera się cała historia zbawienia – wyjaśnił Papież. – Mamy tu wcieloną wolę Bożą, by nas uzdrowić, oczyścić ze zła, które nas zniekształca i niszczy nasze relacje. Dotyk trędowatego dłonią Jezusa obala wszelkie bariery między Bogiem i nieczystością ludzką, między Sacrum i jego przeciwieństwem. Chodzi oczywiście nie o zanegowanie zła i jego szkodliwej mocy, ale o to, by ukazać miłość Boga, która jest silniejsza od wszelkiego zła, także tego najbardziej zaraźliwego i strasznego. Jezus wziął na siebie wszystkie nasze choroby, stał się trędowaty, byśmy stali się czyści”.
Jako ilustrację Papież przytoczył doświadczenie św. Franciszka, który uznawał za początek swojego życia pokuty znamienne spotkanie z trędowatymi. Objęcie jednego z nich było dla Biedaczyny z Asyżu momentem oczyszczenia z trądu pychy i nawrócenia na Bożą miłość.
„Oto zwycięstwo Chrystusa, które jest naszym dogłębnym uzdrowieniem i naszym zmartwychwstaniem do nowego życia – mówił Ojciec Święty. – Drodzy przyjaciele, zwróćmy się w modlitwie do Najświętszej Maryi Panny, którą wczoraj uczciliśmy, wspominając Jej objawienia w Lourdes. Św. Bernadecie Matka Boża przekazała zawsze aktualne przesłanie: zachętę do modlitwy i pokuty. Za pośrednictwem Matki to sam Jezus wychodzi nam naprzeciw, by uwolnić nas z wszelkich chorób ciała i duszy. Pozwólmy Mu się dotknąć i oczyścić, by stać się miłosiernymi dla naszych bliźnich!”.
tc/ rv