Bierzmowanie

Kandydaci do bierzmowania 2018/2019

Kandydat do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania deklaruje, że pragnie dobrze przygotować się do przyjęcia tego sakramentu i zobowiązuje się do wypełniania następujących warunków:

– w każdą niedzielę oraz w I piątki miesiąca uczestniczyć we Mszy Świętej (w niedziele Msza św. dla młodzieży o godz. 18.00) – każda obecność potwierdzona podpisem w Indeksie

– regularnie przystępować do Sakramentu Pokuty i Pojednania (każdy pierwszy piątek miesiąca) – spowiedź potwierdzona podpisem w Indeksie

– sumiennie i aktywnie uczestniczyć w katechezie szkolnej i zaliczyć obowiązujący materiał z katechizmu podawany na spotkaniach przy parafii

– systematycznie brać udział w Mszach Świętych i spotkaniach w grupach wyznaczonych przez osobę odpowiedzialną za przygotowanie do Bierzmowania

– uczestniczyć w nabożeństwach różańcowych (5 razy – październik), roratach (3 razy przez cały okres Adwentu), rekolekcjach wielkopostnych, Drodze Krzyżowej (Wielki Post), nabożeństwach majowych (2 razy w tygodniu – miesiąc maj)

– odpowiedzialnie zachowywać się w kościele i na spotkaniach w salce parafialnej

– jest świadomy, że niespełnienie powyższych warunków może skutkować skreśleniem z listy kandydatów do bierzmowania

Rodzice zaś zgłaszając syna/córkę do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania, zapoznając się z wymaganiami, jakie Kościół i parafia stawia kandydatom do Bierzmowania, czują się odpowiedzialni za wychowanie religijne i zobowiązują się wspierać dziecko modlitwą i dobrym przykładem życia oraz współpracować z osoba prowadzącą w parafii przygotowanie do Bierzmowania.

Przygotowanie do bierzmowania odbywa się w dwóch grupach raz w tygodniu: w poniedziałek bądź we wtorek o godz. 16.30.
Podział na grupy będzie podany w najbliższym czasie!
W przypadku, gdy nie pasuje któryś z dni tygodnia, proszę, aby zamienić się między sobą.
Spotkania odbywają się w salce katechetycznej w budynku plebanii.

Indeksy kandydaci otrzymają ma katechezie przyparafialnej na pierwszych spotkaniach, tj. 23 i 24 września.

UWAGA!!!
29 i 30 listopada katechez nie będzie. Zamiast nich zapraszamy kandydatów na Uwielbienie 31 listopada na godz. 20.00 do kościoła w ramach Holy Wins.

Odpowiedzialnym za przygotowanie młodzieży do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania jest ks. Tomasz Jereczek.