Boże Ciało

DSC02479 DSC02494 DSC02543 DSC02562

Tegoroczna uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa zgromadziła dużą liczbę parafian i gości, którzy wierząc w prawdziwą i rzeczywistą obecność Chrystusa w Eucharystii, zapragnęli ogłosić światu tę poznaną prawdę. Tegorocznym obchodom przewodniczył Ks. kan. Andrzej Szopiński z Pelplina, dyrektor Collegium Marianum.

Tematem przewodnim tegorocznych rozważań stało się hasło aktualnego roku  duszpasterskiego “Otoczmy troską życie”. Każdy z ołtarzy nawiązywał swoją tematyką do tej wielkiej tajemnicy daru życia, jakie każdy z ludzi otrzymuje od Boga.

Pierwszy ołtarz, przygotowany przez PP Karpowicz i Buczma, głosił hasło “Otoczmy troską życie” i ukazywał dłonie ludzkie, które otaczają z troską Chrystusa w Eucharystii.

Drugi ołtarz, przygotowany przez PP Reszka, głosił hasło “Na początku było Słowo” i ukazywał Chrystusa – Słowo Wcielone, zawarte na kartach księgi Pisma Świętego. Skoro Chrystus jest Słowem Bożym, to należy uznać, że cały On zawiera się w pisanym Słowie Biblii. Dla podkreślenia tego znaku księgę Pisma Świętego umieszczono na krzyżu.

Trzeci ołtarz, przygotowany przez PP Trybull, głosił hasło “W Nim było życie” i ukazywał Nowonarodzone Dziecię Jezus – Zbawiciela świata, który przez swój święty krzyż dokona dzieła odkupienia ludzkości. Ten sam Chrystus, który dwa tysiące lat temu się narodził, jest obecny jest w monstrancji pod postacią Chleba.

Czwarty ołtarz, przygotowany przez parafian z Białej Rzeki, głosił hasło “A życie było światłością ludzi” i ukazywał nas wierzących na tle Chrystusa – Drogi, Prawdy i Życia. Każdy z nas mógł się przejrzeć w lustrze, które stanowiło tło ołtarza. Jezus Chrystus jest naszym światłem i dopiero żyjąc we wspólnocie (łac. communia) z Nim jesteśmy w stanie poznać siebie i odnaleźć sens naszego życia.

Tajemnicę Eucharystii zgłębiać będziemy jeszcze w Oktawie Bożego Ciała, którą przeżywać będziemy do czwartku 18 czerwca.

zobacz zdjęcia