Cały świat mówi Ojcze nasz

Dzisiaj o 12 :00 wszyscy łączą się w modlitwie do Ojca w intencji ustania pandemii!