Chrzest

Sakrament chrztu świętego w naszej parafii udzielany jest w drugą niedzielę miesiąca na Mszy św. o godzinie 12:00

 

 

Rodzice do kancelarii parafialnej dostarczają następujące dokumenty:

 • akt urodzenia dziecka,
 • dane personalne rodziców chrzestnych i swoje
 • zaświadczenia z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych, zawierające potwierdzenie, że są wierzący, praktykujący i nie mają przeszkód, by pełnić funkcję chrzestnych.

 

Kto może być chrzestnym?

Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:

 • jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza chrztu, i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania;
 • ukończył 16 lat, chyba, że biskup diecezjalny określił inny wiek albo proboszcz lub szafarz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku;
 • jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić;
 • jest wierzącym i praktykującym katolikiem;
 • uczestniczy w życiu sakramentalnym;
 • jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej;
 • nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest (Kan. 874).
 • Chrzestnym nie może być osoba trwająca w związku niesakramentalnym, gdyż nie może przystępować do Eucharystii.

więcej informacji o tym kto może być rodzicem chrzestnym >>>więcej