Drodzy nowobierzmowani

Drodzy Przyjaciele Nowobierzmowani

Oto po Waszej… naszej wspólnej uroczystości.

Gratulujemy Wam, Waszym rodzinom i świadkom.

Dziękujemy także za wszelkie wyrazy życzliwości.

Duch Święty zesłał na Was swoje dary.

Człowiek dojrzały – chrześcijanin – potrafi z nich tak korzystać, żeby przewidywać

konsekwencje swoich wyborów i czynów.

W tym dziele od dzisiaj sam Bóg, ten "który dla nas i dla naszego zbawienia zstąpił z

nieba", jest niejako do Waszej pełnej dyspozycji.

Współpracujcie z Nim, a będziecie szczęśliwi – święci.

Dziękujemy za zaangażowanie, to całoroczne jak i na samej

Mszy świętej. Dziękujemy za dojrzałą postawę wiary wielu z Was

i poważne podejście do przyjęcia tego sakramentu.

Pomaganie Wam w dochodzeniu do tego wilekiego wydarzenia,

w wielu przypadkach było dla nas zaszczytem.

 

                                                Wasi duszpasterze

Uroczystość Św. Józefa, Oblubieńca NMP,  Reda, 19 dnia marca A.D. 2009

PS. Wyczekujcie ogłoszeń o spotkaniu po uroczystości oraz o propozycjach spotkań duszpasterskich

        do Was skierowanych.