Duszpasterze

Proboszcz – Ks. Kanonik Jan Kowalski

ul. F. Fenikowskiego 4
tel. (58) 678 77 70
e-mail: redaan@diecezja.gda.pl

Urodzony 20 czerwca 1966 roku w Skórczu. Wyświęcony na kapłana 25 maja 1991 roku w Pelplinie. Pracował jako wikariusz w parafiach w Gdyni Witomino oraz na Dąbrowie. 1 lipca 2001 roku władze kościelne powierzyły mu organizację życia duszpasterskiego w nowo utworzonej parafii pw. św. Antoniego Padewskiego. 11 października 2004 roku rozpoczął dzięki ogromnemu zaangażowaniu parafian – budowę kościoła.

 

Wikariusz – Ks. mgr lic. Artur Miroński

ks. Artur

ul. F. Fenikowskiego 4

e-mail: artur.mironski@gmail.com

Ks. Artur urodził się 15 października 1987 roku w Gdańsku. Pochodzi z parafii pw. Św. Rodziny w Gdańsku-Stogach. Święcenia kapłańskie otrzymał 19 maja 2012 roku z rąk ks. Arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia. Pierwszą placówką, do  której został skierowany, była parafia pw. Matki Bożej Fatimskiej w Gdańsku-Żabiance.
Dekretem Ks. Arcybiskupa Metropolity Ks. Artur z dniem 1 lipca 2014 roku, został ustanowiony wikariuszem w naszej parafii. Dnia 29 marca 2015 r., dekretem Metropolity Gdańskiego ustanowiony członkiem Komitetu Organizacyjnego ŚDM w Archidiecezji Gdańskiej. Jest odpowiedzialny za przyjmowanie zgłoszeń i rozdzielanie kwater pielgrzymów w naszej archidiecezji. 23 czerwca 2016 r., uzyskał stopień naukowy licencjata kanonicznego z zakresu nauk teologicznych.

 

DuszpasterzeWikariusz – Ks. mgr lic. Mateusz Lewicki

ul. Fenikowskiego 4
e-mail : mateuszlewicki87@gmail.com

Ks. Mateusz urodził się w 1 listopada 1987 roku. Pochodzi z parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Gdyni. Święcenia kapłańskie otrzymał 19 maja 2012 roku z rąk ks. Arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia. Dekretem Ks. Arcybiskupa Metropolity Ks. Mateusz z dniem 1 lipca 2015 roku, został ustanowiony wikariuszem w naszej parafii. Wcześniej w latach 2012-2015 pracował jako wikariusz w parafii pw. św. Brata Alberta w Gdańsku-Przymorzu. 23 czerwca 2016 r., uzyskał stopień naukowy licencjata kanonicznego z zakresu nauk teologicznych.


Kapłani pracujący wcześniej w naszej parafii:

 

Ks. dr Krystian 0280312226Wilczyński
e-mail: k.wilku@wp.pl

Ks. Krystian urodził się 5 września 1983 roku w Gdańsku. Święcenia diakonatu otrzymał 22 czerwca 2007 roku, a 21 czerwca 2008 roku przyjął święcenia kapłańskie z rąk ks. Arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia.   Praktykę diakona odbywał w Parafii św. Mikołaja w Gdyni, a jego rodzinną parafią jest Parafia św. Jacka w  Straszynie. Od 1 lipca 2008 do 30 czerwca 2011 roku pełnił funkcję wikariusza w naszej parafii.

Z dniem 1 lipca 2011 Ks. Krystian został posłany na specjalistyczne studia z teologii dogmatycznej-patrologii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Jednocześnie został ustanowiony rezydentem w naszej parafii. 13 czerwca 2013 roku uzyskał tytuł magistra licencjata z dziedziny teologii dogmatycznej, a 16 października 2015 roku obronił pracę doktorską z teologii dogmatycznej (Patrystyka). Ks. Krystian posługiwał w naszej parafii do 25 października 2015 roku.

 

ABI_6856Ks. Mariusz Kotłowski

e-mail : mariusz_kotlowski@wp.pl

Ks. Mariusz urodził się w 1987 roku. Pochodzi z parafii pw. św. Mateusza w Górze. Święcenia kapłańskie otrzymał 19 maja 2012 roku z rąk ks. Arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia. Dekretem Ks. Arcybiskupa Metropolity Ks. Mariusz z dniem 1 lipca 2012 roku, został ustanowiony wikariuszem w naszej parafii i pełnił tą funkcję do 30 czerwca 2015 r.

 

 

imageKs. Adam Hrubiszewski

e-mail: untreuadamo@wp.pl

Ks. Adam urodził się 21 kwietnia 1986 roku w Gdańsku. Pochodzi z parafii pw. Niepokalanego Serca Maryi w Wiślinie. Święcenia diakonatu otrzymał 11 czerwca 2010 roku z rąk Ks. Biskupa Ryszarda Kasyny, praktykę diakona odbywał w parafii Bł. Edmunda Bojanowskiego w Rumi. Święcenia kapłańskie otrzymał 18 czerwca 2011 roku, z rąk ks. Arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia. Zainteresowania: muzyka, góry oraz bioetyka. Dekretem Ks. Arcybiskupa Metropolity Ks. Adam, z dniem 1 lipca 2011 roku, został ustanowiony wikariuszem w naszej parafii. Urząd wikariusza Ks. Adam pełnił do 31 czerwca 2014 roku.

 

Ks. dr  Piotr Przyborek

e-mail: piotrprzyborek@wp.pl

Ks. Piotr urodził się 28 czerwca 1976 roku w Gdańsku. Pochodzi z parafii św. Antoniego w Gdańsku Brzeźnie. Święcenia kapłańskie przyjął w roku 2001 w Bazylice Mariackiej w Gdańsku. Wcześniej pracował w parafii pw. Matki Boskiej Bolesnej w Gdyni Orłowie, a od 2007 roku w parafii pw. Św. Jadwigi Królowej w Gdyni Karwinach.Ks. Piotr ostatni rok w ramach swoich studiów spędził w Jerozolimie. Dekretem Metropolity Gdańskiego ks. Arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia, z dniem 22 sierpnia br., został skierowany do naszej parafii jako pomoc duszpasterska. 16 czerwca 2011 roku obronił pracę doktorską z Pisma Świętego na wydziale teologicznym UMK w Toruniu. Posługiwał w naszej Wspólnocie do 12 maja 2012.

PiotrTartasKs. Piotr Tartas

e-mail: kspiotr@o2.pl

Urodzony 26 października 1978 roku w Gdańsk. Pochodzi z parafii pod wezwaniem MB Brzemiennej w Gdańsku – Matemblewie. Ukończył Technikum Poligraficzne w Gdańsku z tytułem technik poligraf.
W 1998 rozpoczął studia w Gdańskim Seminarium Duchownym. W 2003 roku został wyświęcony na diakona i pracował w parafii św. Barbary w Gdańsku. Święcenia kapłańskie przyjął w 26 czerwca.2004 roku w Bazylice Mariackiej z rąk ks. Abpa Tadeusza Gocłowskiego. Od sierpnia 2004 roku do czerwca 2008 pełnił obowiązki wikariusza w naszej parafii.

LukaszKos Ks. Łukasz Kos

Urodzony 17 marca 1976 roku w Kartuzach. Pochodzi z parafii pw. Ducha Świętego w Gdyni. W 1995 roku zdał egzamin maturalny w Niższym Seminarium Duchownym w Kutnie. W tym samym roku rozpoczął studia w Gdańskim Seminarium Duchownym. W 2000 roku został wyświęcony na diakona i skierowany na praktykę duszpasterską do parafii pw. św. Leona Wielkiego w Wejherowie. 16 czerwca 2001 roku w gdańskiej Bazylice Mariackiej z rąk ks. abpa Tadeusza Gocłowskiego przyjął święcenia prezbiteratu i objął obowiązki wikariusza w nowo powstałej parafii pw. św. Antoniego Padewskiego w Redzie, gdzie posługiwał do 30 czerwca 2004 roku.


Kapłani pochodzący z naszej parafii:

 

Ks. Andrzej Bulczak

1238565816_7

Urodził się 28 lipca 1973 r. w Gdyni. Maturę uzyskał w Zespole Szkół Chłodniczych w Gdyni (1992). W latach 1993-2000 studiował w Gdańskim Seminarium Duchownym. Praktykę diakonatu odbył w kościele Opatrzności Bożej w Gdańsku – Zaspie. 17 VI 2000 roku w Bazylice Mariackiej w Gdańsku otrzymał święcenia kapłańskie, których udzielił mu abp Tadeusz Gocłowski. Uzyskał tytuł magistra teologii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Jego praca magisterska nosi tytuł: ,,Eklezjalność neokatechumenatu w świetle wypowiedzi Kościoła”. Ks. Andrzej interesuje się fotografowaniem i podróżami (bardzo lubi wschód Europy – Litwę, Białoruś, a także polskie góry).  Z dniem 1 grudnia 2008 Metropolita Gdański Abp Sławoj Leszek Głódź skierował Ks. Andrzeja do pracy misyjnej w Czasznikach na Białorusi.

 

Ks. Bartłomiej  Zentkowski

DSC09960

Urodził się 20 lutego 1982 w Gdyni. W roku powstania parafii św. Antoniego wstąpił do Gdańskiego Seminarium Duchownego.  6 czerwca 2006 uzyskał tytuł magistra pisząc pracę na temat: Formacja religijno-moralna najmłodszych w świetle katechetycznego przesłania Jana Pawła II do dzieci i wybranej literatury przedmiotu. Praktykę diakona odbywał w parafii św. Jacka w Straszynie. Święcenia kapłańskie otrzymał z rąk ks. Arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia 21 czerwca 2008. Dzień później odprawił w naszym kościele swoją pierwszą Mszę świętą.

 

Ks. Mateusz Konkol

ks. Mateusz KonkolUrodził się 6 kwietnia 1990 roku. Święcenia kapłańskie otrzymał z rąk ks. Arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia 23 maja 2015 roku w Bazylice Mariackiej w Gdańsku. Dzień później w naszej świątyni celebrował swoją pierwszą Mszę Świętą. Mottem, które ks. Mateusz wybrał i umieścił na swoim obrazku prymicyjnym są słowa: „Wystarczy ci mojej łaski. Moc bowiem w słabości się doskonali” [2 Kor 12,9].