Duszpasterstwo dzieci

Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie” (Mk 10,14)

Każdy człowiek, aby mógł żyć w społeczeństwie, musi nauczyć się zasad moralnych. Szczególnie ważne jest, by uczyć ich dzieci od najmłodszych lat. Wartości chrześcijańskie, wiara w Trójjedynego Boga pomagają człowiekowi odnaleźć się w dzisiejszym świecie oraz uczą zasad współżycia z innymi ludźmi. Osoba o wyrobionym kręgosłupie moralnym i duchowym trudniej popada w pułapki, jakie niesie ze sobą dzisiejsza rzeczywistość. Etyka katolicka pomaga odróżnić dobro od zła w świecie ciągłego zabiegania, gdzie nadrzędną wartością staje się nie człowiek, ale korzyści materialne.

Przekazywać wartości katolickie można na wiele sposobów. Oczywiście, dla dzieci największymi życiowymi autorytetami są rodzice, jednakże parafia św. Antoniego Padewskiego w Redzie proponuje coś dodatkowego – duszpasterstwo dzieci. Jako parafia pragniemy pomagać rodzicom w przekazywaniu wartości i wiary najmłodszym.