Dyspensa od pokarmów mięsnych 4 maja

Informacja Wydziału Duszpasterskiego
Kurii Metropolitalnej Gdańskiej

Pragniemy poinformować, że Ksiądz Arcybiskup Metropolita Gdański mając na uwadze dobro duchowe wiernych na podstawie kanonu 87 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego
udzielił dyspensy od obowiązku zachowania piątkowej wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych
dla wszystkich wiernych przebywających w dniu 4 maja br. w Archidiecezji Gdańskiej.