Dziękujemy Bogu za łaski w 4 rocznicę rozpoczęcia budowy naszej świątyni

DSC09027 DSC09031 Wieczorną Mszą świętą nasza wspólnota parafialna dziękowała Dobremu Bogu za zrządzenia Jego Opatrzności, dzięki którym możemy cieszyć się aktualnym stanem budowy naszego kościoła.

To już 4 lata mijają od wbicia symbolicznej pierwszej łopaty, rozpoczynającej to wielkie dzieło pod opieką św. Antoniego.

Parafia, to nie tylko świątynia z cegieł i betonu, to także "żywe kamienie świątyni Bożej" (por. 1P 2,5). Dlatego modlitwą objęliśmy wszystkich, którzy tworzą i w jakikolwiek sposób przyczyniają się do dzieła budowy naszej światyni i całej ludzkiej wspólnoty parafialnej. Szczególnie pamiętaliśmy o zmarłych parafianach, którzy – jak wierzymy – wspierają dalej nasze dzieło swymi modlitwami.

Prosiliśmy również o dalsze Boże błogosławieństwo na kolejne etapy budowy, aby, swymi pełnymi mądrości i miłości zrządzeniami, On sam kierował naszą ludzką pracą.

 

zobacz zdjęcia ze Mszy św.

zobacz fotokronikę budowy