Grupa Modlitwy Ojca Pio na kongresie

W sobotę 16 października przedstawicielki naszej parafialnej Grupy Modlitwy św. O. Pio uczestniczyły w IV Kongresie św. Ojca Pio, który rozpoczęła msza św. w kościele pw. św. Jakuba w Gdańsku. Na miejsce dyskusji wybrano historyczną salę BHP Stoczni Gdańskiej. Istotą kongresu były trzy debaty skoncentrowane wokół katolickiej nauki społecznej.

Pierwsza debata upłynęła pod hasłem – „Na nic się zda nasza wiara, jeśli nie będzie jej odpowiadać działanie”. Brali w nie udział: ks. prał. Andrzej Kuflikowski – proboszcz parafii pw. św. o. Pio w Warszawie, ks. dr Adam Jeszka – kapelan Pomorskiej Drogi św. Jakuba w archidiecezji gdańskiej, Jacek Barzowski – menedżer, Mariusz Książek – dyrektor generalny Tygodnika Katolickiego „Niedziela” oraz Jolanta Piec z Grupy Modlitwy Ojca Pio z Koszalina.

Wszyscy uczestnicy tej debaty podkreślali integralny związek między wiarą i działaniem. Dla osoby wierzącej modlitwa jest siłą napędową, a świadomość przemijalności życia, mobilizuje do efektywnego wykorzystania danego nam od Boga czasu.

Tu można odsłuchać tę debatę: https://youtu.be/O9Qw50hF3X4

Druga debata nosiła tytuł – „Połóż nacisk na chrześcijańską sprawiedliwość i dobroć, buduj na ich fundamencie”. Jej uczestnikami byli: o. Mariusz Bigiel SJ z sanktuarium Matki Bożej Łaskawej – Patronki Warszawy, Michał Drozdek – socjolog zarządzania, filozof społeczny i prezes zarządu Fundacji SPES, Marek Lewandowski – rzecznik prasowy NSZZ „Solidarność”, a także Maciej Trybuchowski – prezes zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. oraz Jolanta Nikiel z Grupy Modlitwy Ojca Pio z Ełku.

Dyskutanci przekonywali, że zasada sprawiedliwości, wzajemnego szacunku i troski o dobro człowieka, powinna być fundamentem relacji między pracodawcą, a pracownikiem. Stąd też w relacjach społecznych nie należy zapominać o wzajemnym przenikaniu się sprawiedliwości z miłosierdziem.

Tu możliwość odsłuchania debaty https://youtu.be/TKc6Sec5K7k

Głównym przesłaniem trzeciej debaty były słowa – „Nie można myśleć o lataniu, trwając w bezczynności”. W debacie uczestniczyli: ks. dr Jarosław Grabowski – redaktor naczelny Tygodnika Katolickiego „Niedziela”, br. Roman Rusek – krajowy koordynator Grup Modlitwy Ojca Pio, Katarzyna Duchlińska – dyrektor Przedszkola Fregata-Ujeścisko, Arkadiusz Duchliński – członek zarządu Stowarzyszenia SKWER oraz Sebastian Jestadt z Duszpasterstwa Przedsiębiorców i Pracodawców TALENT.

Uczestnicy debaty zwrócili uwagę na twórcze zdolności każdego człowieka, który powinien maksymalnie wykorzystywać otrzymane od Boga talenty. Wiara potwierdza się w działaniu, a brak kreatywności i zaangażowania prowadzi do destrukcyjnej bezczynności. Św. Ojciec Pio swoim życiem potwierdził, że można przezwyciężyć egoizm i żyć dla innych.

Link do transmisji z trzeciej debaty: https://youtu.be/aL6foo50ECM

Gdańsk, 16.10.2021. IV Kongres Św. Ojca Pio.

Gdańsk, 16.10.2021. IV Kongres Św. Ojca Pio.

Gdańsk, 16.10.2021. IV Kongres Św. Ojca Pio.

Gdańsk, 16.10.2021. IV Kongres Św. Ojca Pio.

Gdańsk, 16.10.2021. IV Kongres Św. Ojca Pio.

Gdańsk, 16.10.2021. IV Kongres Św. Ojca Pio.