Grupa o. Pio

Nasza Grupa powstała 20.11.2016 roku. Jej powstanie zainspirował o. Bolesław Konopka, Kapucyn z Tenczyna, który wprowadził do naszego kościoła relikwie św. Ojca Pio.

Grupa spotyka się raz w miesiącu. Każdego 23 dnia miesiąca o godz. 18.00 przychodzimy na wspólną modlitwę.

Cele Grupy Modlitwy są określone przez Statut i pokrywają się z ogólnymi zasadami franciszkańskiej duchowości:

  • pełne i bezwarunkowe przylgnięcie do nauki Kościoła Katolickiego, kierowanego przez Papieża i Biskupów.
  • Posłuszeństwo Papieżowi i Biskupom, których rzecznikiem jest kapłan, dyrektor duchowny, mianowany przez biskupa.
  • Modlitwa z Kościołem, za Kościół i w Kościele, z czynnym uczestnictwem w życiu liturgicznym i sakramentalnym, przeżywanym jako szczyt wewnętrznej jedności z Bogiem.
  • Wynagrodzenie Bogu poprzez udział w cierpieniach Chrystusa według nauki św. Pawła.
  • Czynna miłość, niosąca ulgę cierpiącym i potrzebującym, jako praktyczne urzeczywistnienie miłości ku Bogu.

Opiekun duchowy – ks. Łukasz Rumian