KANONIZACJA JANA XXIII ORAZ JANA PAWŁA II 27.04.2014

Znamy datę kanonizacji

 

 


Zgromadzenie kardynałów 30 września w Watykanie pod przewodnictwem Franciszka było pierwszym konsystorzem zwyczajnym, zwołanym przez tego papieża. Głównym jego celem było ustalenie daty kanonizacji dwóch błogosławionych papieży: Jana XXIII i Jana Pawła II i – zgodnie z wcześniejszymi oczekiwaniami – Ojciec Święty postanowił, że nastąpi to 27 kwietnia 2014, gdy w Kościele powszechnym obchodzone będzie święto Miłosierdzia Bożego, ustanowione właśnie przez papieża Polaka.
[www.ekai.pl]