Kochani Parafianie!

Antoni1 Nadchodzi nasz doroczny odpust ku czci patrona naszej parafii – św. Antoniego z Padwy!

Tą drogą pragnę jak najserdeczniej zaprosić wszystkich do radosnego dziękczynienia.

Oto w naszą miłość, w naszą religijność, w naszą pobożność i w nasze zaangażowanie – w tym tygodniu w dniu odpustu wpiszemy kolejną kartę historii wydarzeń budującego się kościoła św. Antoniego – BŁOGOSŁAWIEŃSTWO DZWONÓW, dawniej mówiono nawet o konsekracji dzwonów.

Dzisiaj dziękuję Bogu, że do wczoraj 276 rodzin z naszej parafii złożyło ofiarę na dzwon Jana Pawła II, i choć jest to dopiero połowa kosztów za ten dzwon, to ufam, że jeszcze będą chętni.

Zresztą pięknie o tym wydarzeniu, składając ofiarę, napisała do mnie 88 – letnia Parafianka:

„Gdy na wieży kościoła zawisła wiecha, nie mała to dla nas była uciecha. Więc nie zwlekajmy z ofiarą doń, by rychło usłyszeć nasz dzwon”.

  1. Dzwony są jednym z ważniejszych symboli kościoła, bo to ludwisarz daje im serce, a duszpasterz w osobie – biskupa – daje duszę i przez poświęcenie powołuje do życia.
  2. Poeci określają dzwony jako „niebiańskie instrumenty” łączące „niebo i ziemię”.
  3. To dzwony towarzyszą nam od narodzin aż do powołania nas do życia wiecznego

(widzieliśmy wszyscy jak przejmujący był dźwięk dzwonu Zygmunta, czy dzwonu na Bazylice św. Piotra, kiedy umarł nasz kochany Jan Paweł II, to dźwięk dzwonów wzruszał nas jeszcze bardziej, i nastrajał nas do modlitwy i żałoby);

  1. Dzwony są instrumentami muzycznymi wykonanymi z najszlachetniejszych

użytkowych materiałów jakim jest brąz i miedź, co znalazło swe odzwierciedlenie w

nazwie nadanej jednemu z okresów rozwoju ludzkości – epoką brązu;

  1. Dzwony oznajmiają nam nadzwyczajne wydarzenia i uświetniają największe

Uroczystości;

  1. To dzwony ostrzegają nas przed zagrożeniami klęsk żywiołowych i wzywają na

ratunek;

  1. Możemy powiedzieć, że dzwony są najpotężniejszym instrumentem muzycznym jaki

stworzył umysł ludzki (bez żadnych wzmacniaczy zasięg słyszalności w zależności od

wielkości dzwonu sięga dziesiątków kilometrów czego żaden inny instrument bez

wzmocnienia osiągnąć nie może. Pod tym względem zajmują niekwestionowaną

pierwszą pozycję;

  1. To dzwony wiernych zwołują na modlitwę, a niewiernym przypominają, że Bóg jest i

Wiara żyje, dlatego tak często dzwony budzą sumienia ludzkie i tak często wtedy

niektórym przeszkadzają;

  1. Dzwony swoimi inskrypcjami utrwalają historię kościoła i narodu. Są pomnikami

najważniejszych zdarzeń, które zasługują na przekazanie potomnym;

I oto nasze dzwony: św. Antoni, MBNP, JPII. Trzy dzwony w tonacji mollowej

GIS – H – DIS.

Nadane imiona poprzez ‘swoisty chrzest”, jak każdy z nas zostaną włączone do sacrum, czyli do rzeczywistości nadprzyrodzonej, która nigdy nie umiera.

Ubogacona płaskorzeźbą zewnętrzna struktura każdego dzwonu, zostanie zapisana w metryce i nada jej wysoki wymiar, wymiar naszej chrześcijańskiej wolności.

Każdy dźwięk dzwonu będzie dla nas przypomnieniem czasu trwania w historii naszej wspólnoty i całego kościoła powszechnego.

I. Pierwszy dzwon – imię św. Antoni, waży 580 kg. ku czci patrona parafii – strona 1 – na środku wizerunek św. Antoniego i napis pod wizerunkiem: Głoś chwałę Panu, dobrym uświęcenie, grzesznym nawrócenie, wszystkim zbawienie – strona 2 –W podziękowaniu za otrzymane łaski, z prośbą o Boże Błogosławieństwo – fundatorzy BOŻENA i  RYSZARD KARPOWICZParafia św. Antoniego  Reda    A.D. 2008;

II. Drugi dzwon 350 kg ku czci NMP – strona 1- wizerunek NMP Nieustającej Pomocy, a u dołu napis: "Na Anioł Pański biją dzwony, niech będzie Maria pozdrowiona, niech będzie Chrystus pochwalonyNa Anioł Pański biją dzwony" – strona 2- napis: Na większą chwałę Boga i ku czci Najświętszej Maryi Panny – fundatorzy TADEUSZ, JADWIGA, PAWEŁ DZIERZĘCCY – ofiarodawcy ziemi pod nasz kościół. Parafia św. Antoniego  Reda    A.D. 2008;

III. Trzeci DZWON 190 KG KU CZCI JANA PAWŁA II -STRONA 1 – (podobizna

PAPIEŻA ) napis: TOTUS TUUSJAN PAWEŁ II – – WIELKI – 1920 –1978

2005 NIE LĘKAJCIE SIĘOTWÓRZCIE DRZWI CHRYSTUSOWI

STRONA 2 –WOTUM WDZIĘCZNOŚCI PARAFIAN ZA CZASÓW PIERWSZEGO PROBOSZCZA KSIĘDZA JANA KOWALSKIEGO NA WIECZNĄ RZECZY PAMIĄTKĘParafia św. Antoniego Reda    A.D. 2008

Tak wiec liczę na obecność wszystkich Parafian, niech to będzie nasze wspólne dziękczynienie za wszystko co tutaj nieustannie podejmujemy, dla chwały Bożej, ale i dla naszego wzajemnego uświęcenia i duchowego pożytku.

Przyjdźmy całymi rodzinami w piątek, 13 czerwca na godz. 18.00 do naszej nowej świątyni!