Komunikat kurii

Komunikat
KURII METROPOLITALNEJ GDAŃSKIEJ
W CZASIE PANDEMII KORONAWIRUSA

Drodzy wierni!
W czasie stanu epidemii Pasterze Kościoła w Polsce zachęcają nas szczególnie, abyśmy przyjmowali Komunię Świętą na rękę. Ręce tak wiele mówią o ludzkim życiu, o pracy i czynieniu dobra. To dla nas zaszczyt! Swoimi rękami możemy przyjąć Chrystusa, budując dla Niego tron, tak blisko naszego serca. Ciało Pańskie przyjmujemy na lewą dłoń podtrzymywaną przez prawą, a następnie, stojąc jeszcze przed kapłanem, prawą ręką wkładamy świętą Hostię do ust. Wiemy, że dla niektórych wiernych może to stanowić duchowy lęk, ale prosimy o heroizm wiary, odwagę spotkania z Chrystusem właśnie w ten sposób, w trosce o zdrowie wszystkich, tak jak Jezus z miłością troszczył się o każdego.

W kontekście tych zaleceń, w tym tak szczególnym czasie, niech nie dzielą nas długie dyskusje o formie przyjmowania Komunii, ale niech jednoczy nas prawdziwa miłość do Jezusa Eucharystycznego i wzajemna troska o siebie.