Liturgiczna Służba Ołtarza określa swój regulamin

DSC08637 DSC08645 DSC08652 DSC08654

W święto patrona dzieci i młodzieży, a także Liturgicznej Służby Ołtarza – św. Stanisława Kostki, na uroczystej Mszy św. podpisano Regulamin LSO naszej parafii.

Na Mszę św. zostali zaproszeni wszyscy ministranci, lektorzy i kandydaci na lektorów. Zjawił się kto mógł. Powodem było uczczenie św. Stanisława Kostki w dniu jego święta. Ponadto podczas liturgii podpisany został Regulamin naszej wspólnoty LSO. Sygnował go najpierw prezes LSO Mateusz Konkol – w imieniu całej wspólnoty, a potem opiekun LSO ks. Krystian Wilczyński.

Dokument reguluje podstawowe kwestie życia wspólnoty młodych "rycerzy Chrystusa": określa kim jest ministrant, kim lektor, a kim kandydat; pomaga ułożyć swoje obowiązki kładąc uwagę na systematyczność i odpowiedzialność w dotrzymywaniu danego słowa (tak bardzo potrzebną i widoczną u chłopców); określa system punktacji, nagród i kar za służbę przy ołtarzu; pomaga zadbać o duchową sferę życia ministranta i lektora (aby nie zapomniał, że służy Chrystusowi).

Zamysłem Regulaminu nie jest sztuczne i niejako "na siłę" tworzenie wspólnoty, lecz jasne określenie jak wielką i poważną sprawą jest bycie ministrantem oraz jak wielką godnością jest służyć samemu Chrystusowi. Ma on pomagać i wspierać proces dorastania duchowego i psychicznego chłopców i młodzieńców do dojrzałej postawy ojca, a może z łaski Bożej i kapłana… Wszak większość powołań do życia kapłańskiego bierze swój początek właśnie w szeregach LSO.

Zatem nie dla regulaminu, ale z serca winno płynąć realizowanie tej drogi życia młodego człowieka. O co też modlili się nie tylko członkowie LSO, ale i obecni na Mszy św. parafianie.

zobacz zdjęcia