Liturgiczna służba ołtarza w redzie zawierza jezusowi chrystusowi najwyższemu i wiecznemu kapłanowi

DSC08896 DSC08894 DSC08889

W pierwszy czwartek mięsiąca członkowie LSO parafii św. Antoniego w Redzie po raz pierwszy dokonali aktu zawierzenia Jezusowi Chrystusowi Najwyższemu i Wiecznemu Kapłanowi.

Pierwszy czwartek miesiąca, to dzień szczególny w Kościele w Polsce. Za zgodą Konferencji Episkopatu dozwolone jest używanie w tym dniu formularza ze Mszy wotywnej o Jezusie Chrystusie Najwyższym i Wiecznym Kapłanie. Dzień ten jest czszególnym świętem dla wszystkich kapłanów oraz dla tych, którzy służą przy ołtarzu Chrystusa. Warto pamiętać, że głównym Liturgiem nie jest kapłan, ale Ten, który ustanowił kapłaństwo hierarchiczne i udzilił wybranym ludziom władzy święceń – Jezus Chrystus (por. Konst. SW II, Sacrosanctum Concilium, 7). Stąd wszyscy wykonujący święte czynności liturgiczne, jak równcież wszyscy pomagający w ich wykonaniu mają udział w Kapłaństwie Chrystusa (inaczej wierni świeccy na mocy chrztu, a inaczej duchowni na mocy sakramentu święceń).

Pierwszy czwartek miesiąca może być zatem uznawany jako święto wszystkich wiernych Kościoła. O ileż bardziej dotyczy ono tych, którzy włączają się czynnie w święte obrzędy poprzez czytanie słowa Bożego, oraz poprzez podawanie naczyń do sprawowania Eucharystii i innych.

Ministranci i lektorzy, a także pragnący nimi zostać, winni być chlubą całej wspólnoty parafialnej. Nie zapominając przy tym, że wielu z nich Bóg powołuje do pracy w swojej winnicy. Ofiarujmy naszym młodym i gorliwym parafianom dar naszej modlitwy. Niech odpowiednim i szczególnym dniem do tego będzie każdy pierwszy czwartek miesiąca.

 

zobacz zdjęcia

Odwiedź stronę naszej wspólnoty LSO

AKT ZAWIERZENIA LSO

JEZUSOWI CHRYSTUSOWI NAJWYŻSZEMU I WIECZNEMU KAPŁANOWI

 

Jezu Chryste, Najwyższy i Wieczny Kapłanie! Oto my, ministranci i lektorzy parafii św. Antoniego w Redzie, jako Twoi rycerze, gromadzimy się wokół Twojego ołtarza i składamy akt naszego zawierzenia Tobie. Prosimy Cię, abyś nami kierował i wspierał naszą liturgiczną służbę.

Pragniemy Ci dzisiaj na nowo zawierzyć naszą teraźniejszość i przyszłość. Pragniemy zawierzyć również tych, którzy w przyszłości będą się przygotowywali do przyjęcia posługi ministranta i lektora. Chcemy prosić Ciebie, Panie Jezu, abyś uczynił z nas radosnych i pełnych ducha, odważnych i mężnych, wiernych i konsekwentnych chłopców i młodzieńców; którzy zawsze Tobie wierni, będą z czystymi sercami służyć przy Twoim ołtarzu.

Wzywając na pomoc naszych patronów: św. Stanisława Kostkę, św. Tarsycjusza, św. Jana Berhmansa, św. Dominika Savio, św. Antoniego z Padwy, a przede wszystkim przyzywając orędownictwa Twojej i naszej Matki Maryi; prosimy Cię Jezu Chryste, abyś udzielał nam obficie sił i mocy płynących z darów Ducha Świętego. Niech On nas umacnia w Twojej świętej służbie i uczy nas każdego dnia jak pokonywać swoje słabości i przyzwyczajenia, aby wypełnić nasze słowo dane w przyrzeczeniach ministranckich.

Jezu Najwyższy i Wieczny Kapłanie, którego dobroć powołała nas do Twej służby; niech nasze uczestniczenie w Twych świętych obrzędach prowadzi nas drogą zbawienia dzisiaj i w każdy dzień naszego życia. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.