Małżeństwo

Sakrament małżeństwa:

Narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej 3 miesiące przed planowaną datą ślubu, dostarczając następujące dokumenty:

  • akt chrztu i bierzmowania (ważny 3 miesiące od daty wydania)
  • dowód osobisty
  • świadectwo ukończenia katechizacji na poziomie szkoły ponadpodstawowej
  • jeśli zamierzają zawrzeć ślub konkordatowy – 3 egz. zaświadczenia z USC, stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (ważne 3 miesiące od daty wydania)
  • Kurs przedmałżeński
  • Poradnictwo rodzinne. Indywidualne spotkania, bliższe informacje w biurze parafialnym.

 

INDYWIDUALNE SPOTKANIA DLA NARZECZONYCH PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA

Jest to cykl 3 spotkańz nauczycielem lub instruktorem NPR, na które należy umawiać się przynajmniej z 6-miesięcznym wyprzedzeniem, biorąc pod uwagę termin ślubu narzeczonych. Pierwsze spotkanie odbywa się po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

W jaki sposób umówić się na pierwsze spotkanie?

Umówić się można na spotkanie z doradcą życia rodzinnego telefonicznie: Doradcy Życia Rodzinnego 575 565 150 (prosimy dzwonić w godzinach 18-21 od poniedziałku do piątku).

Służymy również pomocą małżonkom w sytuacjach szczególnych, tj. (planowanie bądź odkładanie poczęcia, powrót płodności po porodzie, w czasie laktacji, po odstawieniu środków hormonalnych, premenopauza).

Indywidualne spotkania dla osób chcących nauczyć się bądź odświeżyć wiedzę o wielowskaźnikowej metodzie podwójnego sprawdzenia tzw. metoda angielska.