NIESZPORY I NIEDZIELI ADWENTU

DSC02767DSC02770DSC02762

 

 

 

 

 

Uroczystymi Nieszporami I Niedzieli Adwentu w łączności z Ojcem Świętym Benedyktem XVI, ks. Mariusz rozpoczął nowy rok liturgiczny. Dokonał błogosławieństwa wieńca adwentowego oraz zapalił pierwszą święcę. Benedykt XVI w Rzymie wypowiedział znamienne słowa “Wierzyć znaczy powierzyć własne życie Temu, który może dać mu pełnię i otworzyć na nadzieję wykraczającą poza czas”.„ Nawet w tych ludziach, którzy żyją z dala od Boga, istnieje głęboka wewnętrzna tęsknota za nieskończonością i za transcendencją. Stąd tak ważne jest świadectwo życia chrześcijan”.