Noc czuwania przed Zesłaniem Ducha Świętego

mszal12

Dz 2,1-4  Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić.

 

Zapraszamy do wspólnej modlitwy w noc Zesłania Ducha Świętego

                                      30/31 maja

20.30 – nabożeństwo majowe

21.00 – adoracja Najświętszego Sakramentu z modlitwą

                                                           uwielbienia

                                               23.00 – Msza święta w Uroczystość Zesłania Ducha Świętego

Rozważania i oprawa muzyczna: Kręgi Rodzin Domowego Kościoła z naszej parafii oraz młodzieżowa

wspólnota modlitewno-ewangelizacyjna “Siloe”