Oaza Dzieci Bożych

Zapraszamy dzieci z klas 2 – 6 szkoły podstawowej na spotkanie Oazy Dzieci Bożych. Zapraszamy dzieci, które chcą lepiej poznać Jezusa i pogłębić swoją więź z Bogiem poprzez wspólną zabawę, modlitwę, twórcze spędzanie czasu.

Kiedy?               W CZWARTEK

O której?           O 16:30

Gdzie?               W SALCE PARAFIALNEJ

Można zapisać dziecko przez messenger parafialny lub przez mail do ks. Michała: mmoskiewski82@gmail.com. Można też przyjść bez zapisu 🙂