Oaza Młodzieżowa

Młodzież od 7 klasy zapraszamy na spotkanie oazy. Zaczynamy w najbliższą niedzielę Mszą świętą o godz. 18:00. Po niej spotkanie integracyjne. Zapraszamy zarówno osoby, które już chodziły jak i nowe 🙂

 

Oaza młodzieżowa jest wspólnotą gromadzącą ludzi młodych, na cotygodniowych spotkaniach formacyjnych. To jedna z gałęzi Ruchu Światło-Życie – ruchu odnowy Kościoła założonego przez sługę Bożego ks. Franciszka Blachnickiego w połowie XX wieku. Na wzór ojca Franciszka oazowicze stawiają sobie za cel troskę o odnowę życia duchowego i parafialnego, zgodnie z postanowieniami Soboru Watykańskiego II – aby Kościół stawał się wspólnotą wspólnot, a ludzie, aktywnie włączając się w życie parafii jako najmniejszej komórki Kościoła, przyczyniali się do duchowego wzrostu całej wspólnoty wierzących. Dlatego też dążą szczególnie do rozwijania osobistej relacji z Chrystusem.

Pierwsze spotkanie oazy młodzieżowej odbyło się 16 września 2016 roku. Jako oaza naszej parafii spotykamy się w każdy wtorek.

Najważniejsze są dla nas działania mające na celu kształtowanie osobistej relacji z Jezusem. Naszym priorytetem jest więc realizowanie podstawowych punktów formacji oazowej, takich jak: udział w Eucharystii, uczestnictwo w piętnastodniowych rekolekcjach wakacyjnych, w spotkaniach grupowych, modlitwa wspólnotowa i osobista. Oprócz tego jednak robimy jeszcze bardzo wiele rzeczy – jako wspólnota parafialna i chrześcijańska oraz po prostu – jako grupa przyjaciół. Chodzimy na wycieczki, na pizzę, a we wszystkim jest z nami Bóg.

Opiekun: ks. Łukasz Rumian