Oaza Rodzin

Oaza rodzin Ruchu Światło-Życie – Kręgi Domowego Kościoładk


W Parafii istnieją cztery kręgi rodzin, które liczą średnio po 5 małżeństw. Członkowie kręgów pragną żyć duchem oazowym, duchem Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego. Chcą pogłębiać swoją więź z Bogiem poprzez czytanie Pisma Świętego, modlitwę małżeńską i rodzinną czy dialog małżeński. Spotkania w domach odbywają się raz w miesiącu. Formacja duchowa dotyczy obojga małżonków i ich dzieci. Raz w roku rodziny te powinny uczestniczyć w rekolekcjach.

Więcej informacji:  www.dk.oaza.pl www.gdansk.oaza.pl

Zobacz Film