Ogłoszenia duszpasterskie

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO

10 STYCZNIA 2021.

1. Dzisiaj Niedziela Chrztu Pana Jezusa niech będzie okazją do przypomnienia

niektórych choćby spraw związanych z sakramentem chrztu świętego:

– w naszej parafii tego sakramentu uroczyście udzielamy w każdą drugą niedzielę

miesiąca podczas sumy parafialnej o godz. 12.00 oraz w I święto Wielkanocy, a

także jeśli będą chętni w Wigilię Paschalną (w Wielką Sobotę)

– zamiar ochrzczenia swojego dziecka rodzice zgłaszają w kancelarii

parafialnej przynajmniej dwa tygodnie przed planowanym terminem,

przynosząc ze sobą akt urodzenia dziecka i zaświadczenie z parafii rodziców

chrzestnych o tym, że taką funkcję mogą pełnić;

– ważną i jednocześnie odpowiedzialną przed Bogiem sprawą jest wybór

rodziców chrzestnych. Prawo kanoniczne (kościelne) mówi wyraźnie, że

rodzice chrzestni mają być praktykującymi katolikami, przystępującymi

do sakramentów świętych i odznaczającymi się gorliwością w życiu

religijnym. Chrzestni są świadkami wiary. Muszą więc sami ją mieć i nią

żyć. Pomyślmy czasami nad tym: gdy mamy wybrać rodziców chrzestnych i

gdy na chrzestnych zostaniemy poproszeni.

– rodzicami chrzestnymi nie mogą być ci, którzy żyją w związku

niesakramentalnym; w konkubinacie lub jako narzeczeni wspólnie zamieszkując i

żyjąc jak małżonkowie, bo trwając świadomie i dobrowolnie w ciężkim grzechu

przeciw VI Bożemu przykazaniu nie mogą otrzymać sakramentalnego

rozgrzeszenia.

2. W czwartek, w II czwartek miesiąca – o godz. 17.45 spotkanie dla Żywego Różańca.

3. Zapraszamy Parafian na msze św. tzw. kolędowe o godz. 19.15

– w poniedziałek, 11.01. mieszkańców ulic: Osadnicza 1, 3, 5 oraz Obwodowa 26 i 35G

– we wtorek mieszkańców ul. Fenikowskiego 6 i Garncarskiej 9, 11 i 17

– w środę mieszkańców ul. Św. Wojciecha 30, Brzechwy 3, domki i Fenikowskiego 7

– w czwartek mieszkańców ul. Norwida 20,22,53,55 i domki oraz Szkolna 44,46,48

– w piątek mieszkańców ul. Szkolna domki oraz Gdańska (obie strony)

Po tej mszy św. każda rodzina będzie mogła zabrać do swojego domu pobłogosławioną wodę przygotowaną w specjalnym flakoniku oraz przygotowany tekst modlitw dla naszego domu, które poprowadzi Głowa Rodziny razem z domownikami. Jeśli Rodzina w tym dniu będzie chciała złożyć, do przygotowanej w kościele skarbony, tradycyjną ofiarę kolędową, przeznaczamy ją jako pierwszą ratę na nowe organy do naszej świątyni.

Rozkład mszy św. dla poszczególnych ulic umieściliśmy na stronie internetowej parafii.

W tym czasie możemy także złożyć naszą ofiarę kolędową bezpośrednio na konto parafii z dopiskiem „ofiara kolędowa na organy”. Bank Pocztowy SA I/O. Gdynia nr konta: 05 1320 1120 2603 0993 2000 0001.

4. Dzisiaj wychodząc z kościoła możemy zabrać nowy nr GN.