Ogłoszenia Urzędu Miasta

Na prośbę Urzędu Miasta informujemy:

  1. Istnieje możliwość uzyskania dofinansowania do wymiany tzw. ,,kopciuchów”, czyli starych pieców, które zgodnie z obowiązującymi przepisami, muszą być wymienione  do 01.09.2024r. W Urzędzie działa punkt konsultacyjny dla mieszkańców, w którym można uzyskać szczegółowe informacje, otrzymać pomoc w wypełnianiu wniosków o dotację oraz o jej rozliczeniu.

Pokój nr 10 na parterze w budynku Urzędu Miasta.

  1. Przypominamy o obowiązku składania deklaracji dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).  

Z dniem 30 czerwca 2022r. upływa termin na składanie ww. deklaracji przez właścicieli lub zarządców budynku. Brak złożenia deklaracji skutkuje nałożeniem grzywny.

Pokój nr 11 na parterze w budynku Urzędu Miasta.