Pomaganie poprzez granie

W niedzielę za tydzień zapraszamy z całymi rodzinami do kawiarenki na wspólne planszówki przy kawie i cieście (od 10:00 do 18:00). W ramach akcji pomaganie poprzez granie dochód z kawiarenki zostanie przekazany do parafialnego Caritas jako świąteczna pomoc najuboższym rodzinom naszej parafii.