Poranek Zmartwychwstania

„Poranek Zmartwychwstania” to Wspólnota ludzi dorosłych, która pragnie się formować i pogłębiać swoją relację z Panem Bogiem.

Spotkania Wspólnoty „Poranek Zmartwychwstania” odbywają się co tydzień w środę o godz. 19.15 w salce na plebanii.


Odpowiadając na wezwanie Jezusa: ”Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. Albowiem każdy, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu otworzą. Gdy którego z was syn prosi o chleb, czy jest taki, który poda mu kamień? Albo gdy prosi o rybę, czy poda mu węża? Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, o ileż bardziej Ojciec wasz, który jest w niebie, da to, co dobre, tym, którzy Go proszą” (Mt 7,7-11) w ramach naszej wspólnoty funkcjonuje „diakonia modlitwy”. Pragniemy omadlać intencje tych, którzy o nią proszą. W Listopadzie 2015 r. utworzyliśmy „Pogotowie modlitewne” – poprzez stronę internetową naszej parafii, można przesyłać do nas swoje modlitewne intencje.