Przygotowanie do Bierzmowania 2016/2017

Informujemy, iż, w myśl postanowień INSTRUKCJI O PRZYGOTOWANIU MŁODZIEŻY DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA podpisanej przez Metropolitę Gdańskiego, dn. 25 marca 2002 r., rozpoczynamy w naszej parafii okres tychże przygotowań dla uczniów klas II gimnazjum (rok szkolny 2015/2016).

Rozpoczynamy przyjmowanie zgłoszeń kandydatów pragnących przygotować się i przyjąć sakrament Bierzmowania w roku 2017. Prosimy o pobieranie formularzy w zakrystii lub w kancelarii parafialnej i składanie ich do 8 maja. Przygotowanie do sakramentu bierzmowania w naszej parafii rozpocznie się 4 maja. Zgłoszenia po tym terminie będą przyjmowane tylko w nadzwyczajnych przypadkach i uzupełnieniu powstałych z tego powodu zaległości.

Odpowiedzialnym za przygotowanie młodzieży do przyjęcia sakramentu bierzmowania jest ks. Artur Miroński.