Rok Kapłański

ben Papież Benedykt XVI Nieszporami z Uroczystości Najświętszego Serca Pana Jezusa otworzył Rok Kapłański, którego hasłem uczynił słowa: “Wierność Chrystusa, wierność kapłana”. Ten czas łaski potrwa do 19 czerwca 2010 r. image003

Inicjatywa ta ma służyć przypomnieniu wiernym potrzeby troski o świętych kapłanów, a powołanym o ich tożsamości i jej zachowywaniu we współczesnym świecie. Jako wzór został postawiono Św. Ks. Jan Maria Vianney, patron wszystkich proboszczów, który 19 czerwca 2010 zostanie ogłoszony patronem wszystkich kapłanów.

Do Roku Kapłańskiego Kościół dołączył specjalne odpusty dla duchownych i świeckich.

“Ci, którzy odmówią pobożnie przynajmniej jutrznię i nieszpory przed wystawionym publicznie Najświętszym Sakramentem i sprawować będą sakramenty oraz spełnią zwykłe warunki uzyskania odpustu (spowiedź, Komunia św., modlitwa w intencjach Ojca Świętego), uzyskają odpust zupełny, który będą mogli ofiarować także za zmarłych kapłanów. Za odmówienie modlitw o uświęcenie życia i kapłańskiej pracy uzyskają odpust cząstkowy.

Odpusty będzie mógł uzyskać także każdy wierny, jeśli weźmie udział we Mszy św. i ofiaruje tego dnia modlitwy i dobre uczynki w intencji kapłanów oraz spełni pozostałe warunki uzyskania odpustu. Taki odpust można będzie uzyskać 19 czerwca 2009 r. i 19 czerwca 2010 r., w 150. rocznicy śmierci św. Jana Vianneya (4 sierpnia 2009 r.) oraz w pierwszy czwartek każdego miesiąca.

Osoby w podeszłym wieku i chore uzyskają odpust zupełny, jeśli w te dni odmówią modlitwy o uświęcenie kapłanów i ofiarują w tej intencji, przez wstawiennictwo Maryi, Królowej Apostołów, swoje cierpienia. Odpust cząstkowy można uzyskać, odmawiając 5 razy „Ojcze nasz”, „Zdrowaś Maryjo” i „Chwała Ojcu” bądź inną uznaną modlitwę do Serca Pana Jezusa w intencji uświęcenia kapłanów". (Gość Niedzielny,
artykuł z numeru 21/2009 24-05-2009)

relacja z portalu ekai.pl