Rycerze Kolumba

Jesteśmy bratnią organizacją katolickich mężczyzn o zasięgu globalnym, stanowiących silne prawe ramię Kościoła we współczesnym świecie. Obecnie nasza liczba dochodzi do 2 mln. mężczyzn.

Powstaliśmy w 1882 r. w Stanach Zjednoczonych (New Haven, Connecticut). Tysiące katolików z Irlandii i innych krajów, w tym z Polski, przyjeżdżało tu za chlebem. W  ojczyźnie cierpieli głód, prześladowania religijne i ucisk pod rządami obcych właścicieli ziemskich. Na nowej ziemi też nie było łatwo. W fabrykach panował wyzysk, wielu ojców rodzin ginęło przy pracy pozostawiając sieroty i wdowy. Szerzył się alkoholizm. Katolików traktowano jak obywateli drugiej kategorii, o wątpliwej reputacji patriotycznej. Znalazł się młody, dzielny kapłan, Ksiądz Michael J. McGivney, który skrzyknął nas, katolickich mężczyzn w podziemiach kościoła Najświętszej Maryi Panny. Założyliśmy bratnią organizację samopomocową.

Nazwaliśmy się Zakonem Rycerzy Kolumba, ponieważ to jemu – katolikowi – Ameryka zawdzięcza odkrycie i ewangelizację.

Przyrzekliśmy sobie kultywować miłosierdzie, troszcząc się o każde życie – poczęte i narodzone. Ślubowaliśmy zachować jedność z Kościołem Katolickim i wewnątrz Zakonu, braterstwo wśród Rycerzy i miłość do Ojczyzny, w której żyjemy z woli Bożej Opatrzności.

W pierwszych dziesięcioleciach rozprzestrzeniliśmy się poza Stany Zjednoczone, m.in. w Kanadzie, Meksyku, na Karaibach, w Gwatemali, Panamie i na Filipinach.

Po 120 latach służby, odpowiadając na życzenie Ojca Świętego Jana Pawła II przybyliśmy do Europy, by wkrótce po śmierci Sługi Bożego wypełnić Jego testament i otworzyć działalność Rycerzy Kolumba w Polsce. W roku 2006 powstała pierwsza Rada Rycerzy Kolumba w Krakowie (nr 14000).

Polska jest obecnie jedynym krajem na Półkuli Wschodniej, gdzie posiadamy oficjalne narodowe struktury naszego Zakonu.

Polacy są nadzieją Europy na budowanie cywilizacji miłości według nauczania Jana Pawła II Wielkiego, według sprawdzonych przez ponad stulecie formacji w działaniu wzorów naszego Zakonu.

W Polsce, nasze Rady działają obecnie m.in w następujących miastach i miejscowościach: Bielsko-Biała, Częstochowa, Dąbrowa Górnicza, Gdańsk, Kraków, Lublin, Ludźmierz, Łomianki, Łomża, Mierzyn, Myszyniec, Olkusz, Opoczno, Ostrowiec Świętokrzyski, Poznań, Radom, Ruda Śląska, Skarżysko Kamienna, Sławków, Starachowice, Toruń, Tychy, Warszawa.

Opiekun duchowy w naszej parafii: Ks. Proboszcz Jan Kowalski

ceremonia przyjęcia

pierwsze spotkanie w naszej parafii

więcej informacji