Symbole ŚDM w Redzie

Nasza parafia dostąpiła zaszczytu nawiedzenia przez symbole Światowych Dni Młodzieży. Krzyż i Ikona Matki Bożej Wybawicielki Ludu Rzymskiego dotarła do nas 8 grudnia w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP oraz w rozpoczęcie Świętego Roku Miłosierdzia. Do tego wydarzenia przygotowywaliśmy się poprzez rekolekcje adwentowe głoszone przez ks. kanonika Andrzeja Szopińskiego z Pelplina.

Nasze czuwanie rozpoczęliśmy od poznania historii Światowych Dni Młodzieży, które przygotowała wspólnota TABGHA. Następnie poprzez medytację prowadzoną przez młodzież zgłębialiśmy się w duchowość krzyża. Wszystkiemu towarzyszył śpiew niezastąpionej grupy „Bogu Chwała”.

Następnego dnia czuwaliśmy przy świętych symbolach od samego rana. Modliliśmy się wspólnie podczas Mszy Św. Roratniej i na modlitwie koronką do Bożego Miłosierdzia. Był też czas, aby zatopić się w ciszy adoracji i zostawić pod krzyżem nasze życie. Nasza modlitwa została zwieńczona uroczystą Mszą Świętą, po której ks. Proboszcz odmówił akt zawierzenia naszego miasta Miłosiernemu Panu.

Był to na pewno niezapomniany czas naszej osobistej refleksji oraz kolejny etap w przygotowaniu do Światowych Dni Młodzieży w Krakowie.

Jeśli chcesz przyjąć w domu pielgrzyma, lub sam zamierzasz wybrać się do Krakowa na spotkanie z papieżem Franciszkiem, prosimy o kontakt z ks. Arturem >>>mail

 

>>>Zdjęcia

>>>Zaproszenie na ŚDM 

 

Historia Światowych Dni Młodzieży: 

(przygotowanie przez wspólnotę TABGHA)

 

Rzym 1985

Pierwsze Światowe Dni Młodzieży odbyły się w marcu 1985 r. w Rzymie, Hasłem przewodnim były słowa z Pierwszego Listu św. Pawła „Abyście umieli zdać sprawę z nadziei, która jest w was.” Pierwsze ŚDM zgromadziły ok 300 tys. młodych ludzi.

Jan Paweł II mówił o nadziei, którą dla nas jest Jezus Chrystus. On to przyjąwszy postać człowieka uniżył się tak bardzo, że umarł za nas na krzyżu i swoim zmartwychwstaniem pojednał nas z niebem, przywrócił godność Dzieci Bożych i nadzieję na życie wieczne.

 

Buenos Aires 1987

Drugie spotkanie miało miejsce na kontynencie południowo amerykańskim, w kwietniu 1987 roku papież zaprosił młodych do zagłębienia się w słowa św. Jana: „Myśmy poznali i uwierzyli miłości, jaką Bóg ma ku nam„

Papież w swoim orędziu przypomniał słowa „Człowiek nie może żyć bez miłości. Człowiek pozostaje dla siebie istotą niezrozumiałą, jego życie jest pozbawione sensu, jeśli nie objawi mu się Miłość, jeśli nie spotka się z Miłością, jeśli jej nie dotknie i nie uczyni w jakiś sposób swoją, jeśli nie znajdzie w niej żywego uczestnictwa” więc pamiętając że to właśnie Bóg jest miłością musimy iść i pokazywać że to Miłość jest kluczem do zbawienia i powodem szczęścia. Właśnie w takim kraju jak Argentyna w którym ludzie cierpią niedostatek ale są radośni z powodu miłości jaką żyją i jak my wszyscy powinniśmy żyć na co dzień.

Santiago de Compostella 1989

W sierpniu 1989 r. w Hiszpani odbyły się kolejne ŚDMy. Wokół relikwii św. Jakuba Apostoła w Santiago de Compostella zgromadziło się 400 tys. młodych chrześcijan. Hasłem tego spotkania były słowa ewangelii janowej: Jam jest Drogą i Prawdą, i Życiem

Jan Paweł II wtedy pouczał „Każdemu nowemu pokoleniu potrzebni są nowi apostołowie. Macie tu do spełnienia szczególną misję. Wy, młodzi, jesteście pierwszymi apostołami i ewangelizatorami młodzieży, która dziś stoi w obliczu tak wielu niepokojących wyzwań i zagrożeń. Do was przede wszystkim należy apostolstwo w miejscach nauki, pracy i rozrywki, i nikt nie może was w tym zastąpić. Wielu waszych rówieśników nie zna Chrystusa wcale, albo zna Go niedostatecznie. Nie wolno wam zatem zachowywać milczenia i obojętności! Musicie być odważni i mówić o Chrystusie, dawać świadectwo swojej wiary poprzez życie zgodne z duchem Ewangelii. Święty Paweł mówi: Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii! (1 Kor 9, 16). Zaprawdę, ewangeliczne żniwo jest wielkie i potrzeba wielu robotników. Chrystus wam ufa i liczy na waszą współpracę. Z okazji Dnia Młodzieży proszę was, abyście odnowili swoje zaangażowanie apostolskie. Chrystus was potrzebuje! Odpowiedzcie na Jego wezwanie z odwagą i zapałem waszej młodości.”

Częstochowa 1991

Pierwsze spotkanie młodzieży w Polsce miało miejsce w Częstochowie, wokół Jasnogórskiej Pani zgromadziło się 1,6 mln (milion sześćset tysięcy) młodych ludzi. Jan Paweł II spotkanie poświęcił tematowi Ducha św., hasłem zaś były słowa „Otrzymaliście Ducha przybrania za synów”.

Orędzie wprowadzało w najgłębszą tajemnicę chrześcijańskiego powołania: według planu Bożego jesteśmy prawdziwie powołani, aby stać się dziećmi Bożymi.

Być synami Bożymi oznacza zatem przyjąć Ducha Świętego, pozwolić prowadzić się przez Niego, być otwartym na Jego działanie w historii naszego życia osobistego i w historii świata.

Papież bowiem mówił bardzo prosto o rzeczach najistotniejszych. Przypomniał, że Bóg, który określa siebie: słowem JESTEM, Jestem Przymierza, Jestem Paschalnej Tajemnicy, Jestem Eucharystii, pozwala istnieć człowiekowi i wypowiadać wobec Niego swoje ludzkie „jestem”. W tym ludzkim „jestem” zawiera się cała prawda istnienia i sumienia. A ponieważ świat chce odsunąć tę świadomość od człowieka, dlatego trzeba pytać, jak pytał Papież młodych: „Jeżeli Boga nie ma, czy ty człowieku, naprawdę jesteś?” To rozważanie poprzedziło wniesienie Krzyża, dlatego ostatecznie Papież prosił młodych: „Patrzcie na Krzyż, w którym Boże jestem, znaczy „Miłość”

Denver 1993

W lato 1993 roku w amerykańskim mieście Denver miało miejsce kolejne spotkanie z papieżem młodzieży z całego świata. Hasłem przewodnim było: Ja przyszedłem po to, aby owce miały życie i miały je w obfitości. Wydarzenie zgromadziło 700 tys. pielgrzymów.

Jezus przyszedł, aby całkowicie zaspokoić pragnienie życia i nieskończoności, które Ojciec Niebieski wpisał w nasz byt w momencie stworzenia. Kulminacyjnym momentem misji Słowa Wcielonego jest proklamacja: „Ja jestem życiem” (J 14,6), a także: „Ja przyszedłem, aby (owce) miały życie” (J 10,10). Jakie życie? Intencja Chrystusa jest jasna: chodzi Mu o życie samego Boga, które przekracza najśmielsze oczekiwania ludzkiego serca (por. 1 Kor 2,9).

Życie, które było w Bogu już na początku (por. J 1,4), jest życiem, które się oddaje, niczego dla siebie nie zachowuje ani się nie oszczędza, lecz wspaniałomyślnie i dobrowolnie udziela się innym. Jest światłością, „prawdziwą światłością, która oświeca każdego człowieka” (J 1,9).

Manila 1995

Pierwsze spotkanie na kontynencie azjatyckim miało miejsce w Manilii na Filipinach, zgromadziło ono rekordową dotychczas liczbę młodzieży – 4 miliony.

«Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam». To myśl przewodnia z X spotkania młodzieży w Manili. Jezus nie obiecuje nam ani miecza, ani potęgi ekonomicznej, ani tego wszystkiego, czym wabi nas świat środków przekazu. Daje nam tylko łaskę i prawdę. Posyła nas z pełnym mocy orędziem swojej tajemnicy paschalnej, z prawdą swojego krzyża i zmartwychwstania. To jest wszystko, co nam daje, i to nam wystarczy.

Paryż 1997

Kolejne spotkanie z młodzieżą w Europie miało miejsce w stolicy Francji w Paryżu, pod wieżą Eiffla zgromadziło się wówczas 1,1 mln (milion sto tysięcy) młodych ludzi.

„Nauczycielu, gdzie mieszkasz? Chodźcie a zobaczycie” (J 1,38-39) te słowa przytoczone przez Jana Pawła II podczas ŚDM w Paryżu w 1997 roku. Jezus w ten sposób zachęca swoich uczniów do podążania za nim, za miejscem, w którym jest. A może to miejsce to Królestwo Niebieskie? Można to tez zrozumieć przez to, że Boga możemy spotkać w każdej chwili i w każdym miejscu.

Rzym 2000

Spotkanie na pod rzymskim Tor Vergata w roku Jubileuszu rozpoczynającym trzecie tysiąclecie chrześcijaństwa, zgromadziło 2,2 mln (dwa miliony dwieście tysięcy) młodzieży, słowami przewodnimi było hasło: „A słowo stało się Ciałem i zamieszkało wśród nas „

Przyjąć Chrystusa znaczy otrzymać od Ojca misję życia miłością do Niego i do braci, w poczuciu solidarności ze wszystkimi, bez żadnej różnicy; znaczy wierzyć, że w ludzkich dziejach, choć naznaczonych złem i cierpieniem, ostatnie słowo należy do życia i miłości, ponieważ Bóg zamieszkał wśród nas, abyśmy mogli zamieszkać w Nim.

Bóg stworzył nas, byśmy mieli udział w Jego własnym życiu; powołuje nas, byśmy byli Jego dziećmi, żywymi członkami mistycznego Ciała Chrystusa, świetlanymi świątyniami Ducha miłości. Wzywa nas, byśmy „należeli” do Niego: pragnie, aby wszyscy byli święci.

Toronto 2002

Światowe Dni Młodzieży ponownie wróciły na kontynent północno amerykański, w kanadyjskim Toronto w lato 2002 roku zgromadziło się 800 tys. pielgrzymów. Hasło „Wy jesteście solą dla ziemi… Wy jesteście światłem świata” było punktem wyjścia rozważań papieża Jana Pawła II.

W 2002 roku nasz papież rodak Jan Paweł II po raz ostatni w swoim życiu organizuje Światowe Dni Młodzieży – tym razem padło na Toronto w Kanadzie. Zostawiając nas z hasłem „Wy jesteście solą dla ziemi… Wy jesteście światłem świata” chciał dać wszystkim do zrozumienia, nie tylko młodym,  że to właśnie od nas zależy przyszłość naszej wiary i Kościoła, w które tak bardzo pokładał nadzieję i miłość. Papież Polak pożegnał swoje ostatnie Światowe Dni Młodzieży gromadząc 800 tysięcy ludzi.

Kolonia 2005

Pierwsze spotkanie młodzieży z papieżem Benedyktem XVI w 2005 r. miało miejsce w jego ojczyźnie. Młodzież skupiona wokół relikwii Trzech Króli, przybywa, aby „oddać Mu pokłon”. Te słowa właśnie były przewodnim hasłem tego spotkania. Na Marienfeld zgromadziło się 1,2 mln (milion dwieście tysięcy) chrześcijan.

Papież powiedział: „Istnieją dzisiaj formy wolontariatu, przykłady wzajemnej posługi, których nasze społeczeństwo tak bardzo potrzebuje. Nie powinniśmy na przykład pozostawiać ludzi w podeszłym wieku na pastwę samotności, nie powinniśmy przejść obojętnie obok cierpiących. Jeśli myślimy i żyjemy na mocy łączności z Chrystusem, wtedy otwierają się nam oczy. Wtedy nie zgodzimy się dłużej wegetować, troszcząc się jedynie o siebie samych, lecz ujrzymy, gdzie i jak jesteśmy potrzebni. Tak patrząc i postępując, szybko przekonamy się, że znacznie piękniej jest być pożytecznym i być do dyspozycji innych, niż troszczyć się wyłącznie o proponowane nam wygody.”

Sydney 2008

Kolejne spotkanie odbyło się w roku 2008 w Australii. Miasto Sydney przyjęło 400 tys. młodych ludzi, hasłem przewodnim spotkania było: „Gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami „

Duch Święty stał się największym darem Boga dla człowieka, a więc najwyższym świadectwem Jego miłości do nas, miłości, która wyraża się konkretnie w „tak dla życia”, jakiego Bóg pragnie dla każdego swojego stworzenia. To „tak dla życia” ma swoją pełną postać w Jezusie z Nazaretu i w Jego zwycięstwie nad złem dzięki dziełu odkupienia.

Duch Święty, Duch miłości Ojca i Syna, jest Źródłem życia, które nas uświęca, „ponieważ miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany” (Rz 5,5). Jednakże nie wystarczy Go poznać; trzeba przyjąć Go jako przewodnika naszych dusz, jako „Mistrza wnętrza”, który nas wprowadzi w Tajemnicę Trójcy, gdyż tylko On może nas otworzyć na wiarę i pozwolić żyć nią w pełni każdego dnia. On kieruje nas ku innym, rozpala w nas ogień miłości, czyni misjonarzami miłości Boga.

 

Madryt 2011

Kolejne spotkanie w Europie miało miejsce w 2011 roku w stolicy Hiszpanii Madrycie, dokąd zaprosił papież Benedykt młodzież była miejscem zgromadzenia ok. 2 mln pielgrzymów. Hasłem przewodnim były słowa z Listu do Tesaloniczan: „Zakorzenieni i zbudowani na Chrystusie, mocni w wierze „

W tym sformułowaniu św. Pawła możemy zauważyć obecność trzech obrazów: „zakorzenieni” przywołuje na myśl drzewo i korzenie, które je żywią, „zbudowani” odnosi się do konstrukcji domu; „mocni” wskazuje na wzrost poprzez siłę fizyczną lub duchową.

Wiara chrześcijańska nie polega tylko na wierzeniu w pewne prawdy, ale jest przede wszystkim osobistą relacją z Jezusem Chrystusem, jest spotkaniem z Synem Bożym, który całej naszej egzystencji nadaje nowego dynamizmu. Wchodząc z Nim w osobistą relację, Chrystus odkrywa naszą prawdziwą tożsamość, i dzięki przyjaźni z Nim, nasze życie dąży w kierunku całkowitego spełnienia.

 

Rio de Janeiro 2013

Pierwsze spotkanie z papieżem Franciszkiem miało miejsce w brazylijskim Rio de Janeiro, na Copacabanie razem z Ojcem Św. spotkało się 3 mln 700 tyś. Młodych chrześcijan.

Zmartwychwstały Chrystus posłał swoich uczniów, aby świadczyli o Jego zbawczej obecności wszystkim narodom, ponieważ Bóg w swojej przeobfitej miłości pragnie, aby wszyscy ludzie zostali zbawieni i nikt się nie zagubił. Przez ofiarę miłości na Krzyżu Jezus otworzył drogę, aby każdy człowiek mógł poznać Boga i wejść z Nim w komunię miłości. Utworzył wspólnotę uczniów, by nieść ewangeliczne orędzie zbawienia, aż po krańce ziemi, by dotarło ono do ludzi każdego miejsca i każdego czasu.

Ewangelizacja wychodzi zawsze od spotkania z Panem Jezusem: ten, kto zbliżył się do Niego i doświadczył Jego miłości, natychmiast chce dzielić się z innymi pięknem tego spotkania i radością rodzącą się z tej przyjaźni.