UROCZYSTOŚCI ODPUSTOWE

 HERB

„Wybraliście Antoniego z Padwy na patrona tej parafii. I dobrze. Bo to patron mocny, budzący przez wieki wielkie zaufanie i kult. Przyzywamy go, by pomagał potrzebującym”.

Tymi słowami rozpoczął homilię Ks. Arcybiskup Sławoj Leszek Głódź podczas Uroczystej Sumy Odpustowej, którą odprawił w piątek, 13 czerwca o godz. 18:00. Dalej Arcybiskup przypomniał w homilii życiorys patrona i powiedział….  

zobacz zdjęcia

Dzisiaj mając rok 2008, gdy jesteśmy w tej budującej się świątyni, możemy zapytać. Co w świętym Antonim jest wzorem do naszego naśladowania? Trzeba też zapytać: Co w nas jest z głoszenia Ewangelii Chrystusa? – bo przecież Antoni poświęcał się głoszeniu Słowa.

Powinniśmy przy okazji św. Antoniego uświadomić sobie tę prawdę, że mamy być świadkami Jezusa Chrystusa. Trzeba pytać: Kim jestem? I jaki jestem tam gdzie pracuję? Jesteśmy posłani do każdego człowieka, z którym idziemy przez życie. Do świata, w którym jest dobro i zło. Świadczenie o Chrystusie będzie możliwe, jak będziemy sami żyć Ewangelią na co dzień.

Dzisiejsza uroczystość przypomina nam, że nie sprostamy wymaganiom Chrystusa, jak nie zbudujemy naszego życia na świętości. Wpatrując się w postać św. Antoniego, powinniśmy odpowiedzieć sobie na pytanie: Ile w nas jest tej świętości”.

Po homilii Metropolita Gdański dokonał poświęcenia trzech dzwonów. Uczynił to słowami poniższej modlitwy.

 

Boże, Ty od początku świata przemawiałeś do ludzi, wzywałeś do zjednoczenia z sobą, pouczałeś ich i udzielałeś im zbawiennych napomnień. Ty swojemu słudze Mojżeszowi, poleciłeś, aby posługiwał się srebrnymi trąbami do zwoływania ludu. Ty pozwalasz swojemu Kościołowi odlewać spiżowe dzwony, by wzywały Twój lud na modlitwę.

Pobłogosław + te dzwony i spraw, niech wierni, którzy słuchać będą ich głosu, wznoszą serca do Ciebie. Gotowi do udziału w radościach i troskach braci, niech spieszą do kościoła, doświadczają w nim obecności Chrystusa, słuchają Twojego słowa i do ciebie wznoszą swoje błagania. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen