Wieczór Modlitwy Pusta Noc

Serdecznie zapraszamy na wieczór modlitewny o charakterze Pustej Nocy,
który rozpocznie się w naszej parafii
w sobotę, 4 listopada po Mszy św. wieczornej, ok. godz. 19.20

Pusta noc to nazwa ostatniej nocy przed pogrzebem, kiedy ludzie gromadzili się
w domu zmarłego na wspólnej modlitwie oraz śpiewaniu pieśni pustonocnych.
W ten sposób towarzyszyli zmarłemu swoją obecnością i modlitwą.