WIECZÓR DZIĘKCZYNIENIA SOBOTA 19.30

Zapraszamy na wieczór dziękczynienia z okazji kończącego się Roku Wiary. Podziękujmy Bogu za czas wzbudzania w naszej wspólnocie łaski wiary. Niech nasz śpiew, głoszony kerygmat, adoracja Najświętszego Sakramentu wyrażą nasze dziękczynienie i prawdziwą radość chrześcijańską. Przyjdź, podziękuj i umocnij siebie i wspólnotę. ZAPRASZAMY ! ! ! SOBOTA 19.30

NIEDZIELA

12.OO UROCZYSTA EUCHARYSTIA Z CELEBRACJĄ  ZAKOŃCZENIA ROKU WIARY POD PRZEWODNICTWEM KS. GRZEGORZA SZAMOCKIEGO REKTORA GDAŃSKIEGO SEMINARIUM DUCHOWNEGO. (Na Mszę św. zabierzmy świece)