WIGILIA PASCHALNA

ABI_3100ABI_3082ABI_2996ABI_3058

ABI_3009

 

 

 

 

 

 

 

Wigilię Paschalną, matkę wszystkich wigilii, jak nazywał ją św. Augustyn, rozpoczęła liturgia światła w naszej parafii.Ksiądz proboszcz  poświęcił ogień, i zapalił paschał, który symbolizuje zmartwychwstałego Chrystusa, na którym wcześniej umieścił litery „Alfa” i „Omega”, wyżłobił znak krzyża oraz cyfry roku 2012 wypowiadając słowa: „Chrystus wczoraj i dziś, początek i koniec, Alfa i Omega. Do Niego należy czas i wieczność, Jemu chwała i panowanie przez wszystkie wieki wieków. Amen”. Na paschale umieścił pięć ozdobnych czerwonych gwoździ, symbolizujących rany Chrystusa. Następnie w pogrążonej w mroku świątyni od paschału proboszcz i zgromadzeni odpalali świece. Po dłuższej chwili świątynia rozbłysła morzem światła. W ciszy rozległo się zawołanie: „Światło Chrystusa!”. Podczas liturgii osobie dorosłej udzielono sakramentu chrztu i bierzmowania.Zobacz zdjęcia