Wizyta duszpasterska

Zbliża  się czas kolędowania w naszej parafii. By usprawnić „logistykę kolędową”  bardzo prosimy, by nowe rodziny, które zamieszkały na terenie naszej parafii, a pragną przyjąć kapłana w swoim nowym domu podczas tradycyjnych odwiedzin duszpasterskich, zechciały o tym pilnie poinformować w Biurze Parafialnym.

Biuro parafialne czynne we wtorki i czwartki od 16 do 17.30 oraz w soboty od 9-10.00. Tel. w czasie urzędowania w biurze: nr 58 6785004.

Ks. Proboszcz Jan